ספריות אקדמיות בארץ ובעולם

 
  הקטלוג המאוחד של הספריות האוניברסיטאיות בישראל ULI
  הרשימה המאוחדת של כתבי-עת בספריות בישראל (ULS)
  קטלוגים של ספריות בישראל
  קטלוגים של ספריות בעולם - א
  קטלוגים של ספריות בעולם - ב
  קטלוגים של ספריות בעולם - ג