מלגות וקרנות מחקר

מלגות וקרנות מחקר בישראל
 
  "נתינה בתבונה"
רשימת קרנות מחקר
  AERA Grants Program
small grants, fellowships, and training for researchers who conduct studies of education policy and practice using quantitative methods and including the analysis of data from the large-scale data sets
  Bernard Van Leer
holistic approach to early childhood development, building the capacity of caregivers and communities, elements of public education and advocacy on behalf of vulnerable children
  Ford Foundation
poverty and injustice, democratic values, international cooperation and human achievement; Asset Building & Community Development, Peace & Social Justice and Knowledge, Creativity & Freedom
  German Israeli Foundation for Scientific Research and Development (GIF)
The GIF supports cooperative research projects of mutual interest to the Federal Republic of Germany and the State of Israel.
  Israel Science and Technology Homepage
Israel Science and Technology Homepage is the national database and directory of science and technology related sites in Israel.
  Jacobs Foundation
Potential of youths who are at risk because of economic, social or educational disadvantage, or because of chronic psychosocial adversitygrants. Support research, research training, research collaborations and policy or practice innovations
  Nellie Mae Education
The Nellie Mae Education Foundation is the largest philanthropy in New England that focuses exclusively on promoting access, quality, and effectiveness of education
  Spencer Foundation
The Relation between Education and SocialOpportunity; Organizational Learning in Schools, School Systems, and Higher Education Institutions; Teaching, Learning, and Instructional Resources; Purposes and Values of Education.
  The Alexander Onassis Public Benefit foundation
למדעי המדינה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, מנהל ציבורי
  The Ford Foundation’s Grant Making in Israel
The Ford Foundation has played a central role in the evolution and development of Israel’s civil society sector, now a dominant force in helping the nation confront its many challenges.
  The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation
קידום שלום, זכויות אדם וסוגיות בינלאומיות אחרות
  The Milken Family Foundation Teacher Advancement Program
תומכים בעיקר במחקרים ובפרויקטי פיתוח ביישומי מחשב בהכשרת מורים וגם בפיתוח מורים. יש אזכור מרובה לקשר שלהם לפיתוח מורים וגם להכשרת מורים. היה לקרן בזמנו נציג בארץ, אבל לא ניתן היה להגיע אליו בשום אופן. מומלץ לפנות ישירות לקרן בארה"ב.
  The Office of Education & Sustainable Development (OESD) - NOAA Funding Opportunities
environmental literacy projects
  The U.S.-Israel Binational Science Foundation
The BSF supports collaborative scientific research projects in health sciences, life sciences, exact sciences, natural sciences and social sciences.
  The Wallace Foundation
The Wallace Foundation is currently active in three focus areas. The Foundation solicits proposals from organizations it identifies for programs it initiates, and unsolicited proposals are rarely funded.
  United States Institute of Peace
The Grant Program provides financial support for research, education, training, and the dissemination of information on international peace and conflict resolution to grantees based around the world
  האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך
דוקטורנטים במדעי החברה
  המועצה להשכלה גבוהה - קרנות ומלגות
רשימת קרנות ומלגות
  המינהלת הישראלית לתוכנית המסגרת למו"פ של האיחוד האירופי - ISERD
projects which involve several partners from different countries
  המכון הבינלאומי לחקר השואה
מלגות מחקר ופרסי יצירה בתחום השואה
  הקרן הלאומית למדע
על בסיס תחרותי ועל פי מדדי מצוינות מדעית
  הקרן לעידוד יזמות חינוכית
מלגה לגננות ומורים, בדגש על יזמות ופעילויות שנוצרו כמענה לבעיה שעלתה בכיתה ועל פעילויות ויזמות המציגות חידוש ופריצת דרך.
  ועדת המחקר הבין-מכללתית במכון מופ"ת
ועדת המחקר הבין-מכללתית תומכת במחקרים שעורכים חברי הסגל המורים ובהערכה של תוכניות פיתוח ויוזמות חינוכיות במוסדות להכשרת מורים. מטרת הוועדה היא לקדם מחקרים הבוחנים את העשייה בתחום ההכשרה, והתורמים להעלאת רמתה ולשיפורה.
  יד טבנקין
סטודנטים לתואר שני ושלישי הכותבים עבודות מחקר בנושאי התיישבות, עבודה, עלייה וחינוך
  יוזמות קרן אברהם
מנהיגות יהודית וערבית לחברה משותפת; חינוך לדו-קיום ולסובלנות (תת-תחום "שפה כגשר תרבותי"); שוויון ושוויון ההזדמנויות; חינוך לדו-קיום ולסובלנות (תתי-תחום "מיסוד החינוך לדו-קיום" ו"מודלים חינוכיים חדשניים")
  לשכת המדען הראשי - משרד החינוך
קולות קוראים למחקרים
  מרכז ג'ו אלון לתרבות הבדואים
מרכז לימודי לידיעת הארץ והכרת הסביבה (נגב), המתמחה בתרבות הבדואים
  מרכז סילברט לחקר ישראל
מחקר בין-פקולטאי וכלל אוניברסיטאי העוסק בחקר החברה הישראלית בגישה רב תחומית. מרכז סילברט מתרכז בחקר תופעות ותהליכים הנוגעים למדינת ישראל וחברתה, וליחסי ישראל והתפוצות.
  משלחת הנציבות האירופית למדינת ישראל
קריאה להצעות
  משרד המדע התרבות והספורט
מלגות לתלמידי מחקר ולמשתלמים לקראת פוסט דוקטורט וקולות קוראים
  קרן "שלם"
הטיפול באדם המפגר בקהילה ולסטודנטים לתואר שני או שלישי, להגיש הצעות מחקר בתחום הפיגור השכלי.
  קרן הקיימת לישראל - קרנות מחקר
עבודות/מחקרים הקשורים לנושאי ההיסטוריה ההתיישבותית בישראל
  קרן פוזן
מלגות מחקר בתהליכי חילון וחילוניות ביהדות. המלגות יינתנו לסטודנטים ולחוקרים ברמת תואר שלישי או פוסט-דוקטורט ומעלה - במדעי הרוח, מדעי החברה, חינוך או אומנות - במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ
  רשות הלאומית למלחמה בסמים
קול קורא ורשימת נושאים למחקר