מספר פריט:1162
מיון:R1588
סוג:שאלון
כותר:שאלון בנושא מידת הערכה עצמית של מורים ביחס למיומנויות הוראה שונות ומידת החשיבות שהם מקנים למיומנויות אלה. מיומנויות אלה כוללות הנחלת ידע, הקניית כלים ללמידה, טיפוח מסוגלות אצל תלמידים, עזרה לתלמידים בקשיים לימודיים, תרומה לתלמידים במעבר הבחינות.
מחבר:ראזר, מיכל, גל-אריאלי, ניבי ומיטלברג, דוד
בתוך:מדברים ביחד, מלמדים לחוד : אתגר ההוראה המכלילה בעיני מנהלים ומורים
מו"ל:אורנים
שנה:2017
אוכלוסיית מחקר:212 מורים בבית הספר העל-יסודי, הלומדים לקראת תואר שני במכללה האקדמית לחינוך "אורנים".
תוקף:לא ידוע
אופי השאלון:פתוח וסגור
עמודים:34-38 בדוח המחקר.
מילות מפתח:מיומנויות הוראה; הערכת מסוגלות עצמית של מורים; תפיסות מורים;
הערות:דו"ח מחקר. המחקר בתמיכת מכון מופ"ת.
 
תיאור:
השאלון התבסס על שאלון סיטואציות, שבו נעשה שימוש במחקר קודם על-ידי שניים מהחוקרים של המחקר הנוכחי עם חוקרים נוספים (Razer, M., Mitelberg, D., Motola, M., & Bar-Goshen, N. (2015). Israeli high schools teachers' perception and attitudes towards pedagogy of inclusion. International Journal of Inclusive Education, 19(9), 944-964). חלק אחר של השאלון עסק במיומנויות הוראה, בהתאם לספרות וליעדי הוראה המופיעים במסמכים רשמיים.
מטרת השאלון הייתה לבחון כיצד מורים מעריכים את מיומנויות ההוראה שלהם ומהי החשיבות שהם מייחסים למיומנויות אלה. כן נבדק אם ישנם הבדלים בין קבוצות המורים בתפיסות אלה לפי תחומי הדעת.
השאלון כולל שישה חלקים. החלק הראשון מתייחס לרקע של המשיב ומכיל 10 שאלות. החלק השני פונה למשיבים שמלמדים בחטיבת הביניים בלבד. בחלק זה על המשיבים לסמן באמצעות טבלה ב-X את השכבות שבהם הם מלמדים בהתאם למקצועות שונים (למשל, הקבצה א' במתמטיקה). בהמשך, מופיעה טבלה נוספת ובה על המורים לציין כמה מתלמידיהם עברו בשנה האחרונה להקבצה נמוכה או גבוהה יותר בשכבות שהם מלמדים בהתאם למקצועות שונים. החלק השלישי של השאלון מיועד למחנכים בלבד. חלק זה כולל 7 שאלות ובהן על המשיבים להתייחס למשל למספר השעות בהם הם פוגשים את כל הכיתה, לזמן המוקדש לישיבות ופגישות, לשיחות עם הורים וכיו"ב. חלק רביעי של השאלון כולל מענה על 17 היגדים שאותם יש לדרג בסולם ליקרט בן 5 דרגות והמתייחסים לנסיבות שבמסגרתן המורים יפגשו לשיחה אישית עם תלמידים, ולאופן שבו יגיבו כשיראו ילדים המתמודדים עם קושי בחומר הלימוד, כשתלמידים יפריעו למהלך השיעורים שלהם וכשבכיתתם תלמידים המגלים פאסיביות. חלק חמישי של השאלון מתייחס לתפיסה עצמית של תפקיד המורה. חלק זה כולל 11 היגדים שאותם יש לדרג בסולם ליקרט בן 5 דרגות המבקשים מהמשיבים להעריך מיומנויות שונות שלהם, כגון יכולת לסייע לתלמידים להרגיש טוב, לעורר בתלמידים תאווה לידע, לעזור לתלמידים להרגיש שייכים לבית הספר וכיו"ב. כן מבוקש לדרג 11 היגדים בסולם ליקרט בן 3 דרגות לפי דרגת החשיבות של המשימה בעבודת המורה, למשל מתן כלים ללמידה, קידום תלמידים עם קשיים לימודיים, זיהוי מצבי מצוקה אצל תלמידים, ועוד. החלק השישי של השאלון כולל 6 היגדים שאותם יש לדרג בסולם ליקרט בן 5 דרגות המתייחסים למידת התמיכה שמורים מקבלים ביחס לעבודה מותאמת עם תלמידים, למידת התמיכה במצב של טעות או כישלון ועוד.

לחיצה כאן לטופס הזמנת שירות מקוון לכלי מחקר
 
 
 
כלי מחקר זה הוא יצירה מקורית המוגנת בזכויות יוצרים, יש להקפיד על ציטוט אקדמי בהתאם לכללי הציטוט המוקבלים.
מרכז המידע מקפיד לכבד את זכויות היוצרים.
הפרטים המופיעים ביחס לכלי המחקר נמסרו על-ידי החוקר ובאחריותו.
במידה ונפלה טעות בציטוט המקור, אנא פנו אלינו ונפעל לתיקון הטעות.