מספר פריט:1169
מיון:P24
סוג:שאלון
כותר:סקר למנהלי בתי ספר בנושא התמודדות מוסדית עם נשירה מהוראה
מחבר:ארביב-אלישיב, רינת
בתוך:נשירה מהוראה: מה מנהלים חושבים על זה?
מו"ל:מכללת סמינר הקיבוצים
שנה:2017
אוכלוסיית מחקר:126 מנהלי בתי ספר מתוך 2783 בתי ספר מוכרים ורשמיים בכל שלבי החינוך במגזר היהודי (פרט לבתי ספר חרדיים) ובמגזר הערבי.
תוקף:לא ידוע
אופי השאלון:פתוח וסגור
עמודים:255-253
מילות מפתח:מנהלי בתי ספר; נשירת מורים; התמודדות עם נשירת מורים.
הערות:מאמר שהתפרסם בגיליון 66 של כתב העת דפים.
 
תיאור:
סקר הבוחן את תפיסת המנהלים בנוגע למניעים שגורמים למורים לנשור מהוראה ובנושא התמודדותם עם תופעה זו. השאלון כולל 12 שאלות מתוכן 4 שאלות פתוחות. השאלות הפתוחות עסקו בנושאים של תפקיד המנהל בתהליך הנשירה מהוראה, דרכי הטיפול במורים הנושרים, תפיסת המנהלים את השפעת התופעה על איכות ההוראה ועמדות המנהלים בנוגע לדרכים למנוע את נשירת המורים. השאלות הסגורות כללו היגדים שהצריכו מענה לפי סולם ליקרט בן חמש דרגות. שאלות אלה מתייחסות להתנסות המנהלים בעבודה עם מורים נושרים בבית הספר, התיעוד והמעקב שלהם אחר תהליך הנשירה ודרכי הטיפול שלהם בתופעה.

הכנת הסקר התבססה על ראיונות עם 8 מנהלי בתי ספר. השאלון נבדק בקבוצת מיקוד שכללה שתי מנהלות. לאחר תיקוף, הוא נשלח לשתי חוקרות בתחום נשירה מהוראה.

לחיצה כאן לטופס הזמנת שירות מקוון לכלי מחקר
 
 
 
כלי מחקר זה הוא יצירה מקורית המוגנת בזכויות יוצרים, יש להקפיד על ציטוט אקדמי בהתאם לכללי הציטוט המוקבלים.
מרכז המידע מקפיד לכבד את זכויות היוצרים.
הפרטים המופיעים ביחס לכלי המחקר נמסרו על-ידי החוקר ובאחריותו.
במידה ונפלה טעות בציטוט המקור, אנא פנו אלינו ונפעל לתיקון הטעות.