מספר פריט:1171
מיון:R1047
סוג:שאלון
כותר:עמדות תלמידים ביחס ללימודי הפיזיקה ולמאפייני ההצטיינות של מוריהם
מחבר:סלע, דוד
בתוך:מאפייני הצטיינות אצל מורים לפיזיקה בתיכון ותרומתם לשיפור ההוראה - עבודת דוקטורט
מו"ל:האוניברסיטה העברית
שנה:2003
אוכלוסיית מחקר:תלמידים בכיתות י'-י"ב
תוקף:עבר
אופי השאלון:סגור
עמודים:נספח 12, עמ' 32
מילות מפתח:מצוינות; הוראה; מדעי-הטבע; פיסיקה, הוראתה; הערכת מורים;
הערות:כלי המחקר נמצאים בחוברת הנספחים.
 
תיאור:
שאלון בן 31 היגדים הבנוי בסולם ליקרט בעל 4 עמודות המייצגים רצף שבין "אין דעה" לבין "רוב הזמן". השאלון מתייחס ללימודי הפיזיקה ולמורה שמלמד אותה. 22 מההיגדים תורגמו מעבודתם של Duke, D.L. (1987). School leadership and instructional improvement. New York. Random House ומהשאלון של Walsh, M. (1990). "What's your science teacher like?" Using students to appraise teaching and teachers. Research in Science Education, 20, 282-291. השימוש בשאלון נועד להשלים ולשפר מאפיינים שנבחנו בכלים נוספים. נעשו ראיונות עם חלק מהתלמידים כדי להבהיר ולתקף את מה שסומן בשאלון.

לחיצה כאן לטופס הזמנת שירות מקוון לכלי מחקר
 
 
 
כלי מחקר זה הוא יצירה מקורית המוגנת בזכויות יוצרים, יש להקפיד על ציטוט אקדמי בהתאם לכללי הציטוט המוקבלים.
מרכז המידע מקפיד לכבד את זכויות היוצרים.
הפרטים המופיעים ביחס לכלי המחקר נמסרו על-ידי החוקר ובאחריותו.
במידה ונפלה טעות בציטוט המקור, אנא פנו אלינו ונפעל לתיקון הטעות.