מספר פריט:1176
מיון:R1594
סוג:שאלון
כותר:שאלון פיילוט בנושא מיומנויות חשיבה ביקורתית בעקבות הוראת היחידה "הסתברות בחיי היומיום".
מחבר:Aizikovitsh-Udi, Einav
בתוך:Developing Critical Thinking through Probability Models, Intuitive Judgments and Decision-Making Under Uncertainty - Ph.D dissertation
מו"ל:אוניברסיטת בן גוריון
שנה:2010
אוכלוסיית מחקר:41 תלמידים בכיתה י'
תוקף:עבר
אופי השאלון:סגור
עמודים:161-156
מילות מפתח:חינוך מתמטי, חשיבה ביקורתית, חשיבה מסדר גבוה, הסתברות
הערות:המחקר נעשה במסגרת עבודה לקבלת תואר דוקטור. השאלון הינו בשפה האנגלית.
 
תיאור:
שאלון זה, שהועבר כפיילוט, בודק את תהליכי הבנייה של מיומנויות לחשיבה ביקורתית כתוצאה מהוראה של הנושא "הסתברות בחיי היומיום" בגישת המזיגה (infusion), לפיה תהליך הלמידה משלב הוראה תוכנית-דיסציפלינרית עם מיומנויות חשיבה (Swartz, R.J. (1992). Critical thinking, the curriculum, and the problem of transfer. In D.N. Perkins, J. Lochhead, J. Bishop (Eds.), Thinking: The second international conference (pp. 261-284). Hillsdale, NJ: Erlbaum. השאלון בעצמו נוסה כפיילוט שעבר תיקוף פנימי ע"י פיילוט של 80 תלמידים.
השאלון כולל 10 שאלות. השאלות מכוונות לבחון מספר מיומנויות: זיהוי משתנים; הפנייה למקורות; זיהוי הנחות; הערכה של משפטים/תיאורים; השהייה של שיפוטים והסקת מסקנות; הצעה של חלופות.

לחיצה כאן לטופס הזמנת שירות מקוון לכלי מחקר
 
 
 
כלי מחקר זה הוא יצירה מקורית המוגנת בזכויות יוצרים, יש להקפיד על ציטוט אקדמי בהתאם לכללי הציטוט המוקבלים.
מרכז המידע מקפיד לכבד את זכויות היוצרים.
הפרטים המופיעים ביחס לכלי המחקר נמסרו על-ידי החוקר ובאחריותו.
במידה ונפלה טעות בציטוט המקור, אנא פנו אלינו ונפעל לתיקון הטעות.