מספר פריט:1188
מיון:R1597
סוג:שאלון
כותר:שאלון בנושא אירועי המחאה החברתית ואחריות המדינה בנושאים חברתיים
מחבר:ארנון שושני, נטע.
בתוך:מקום, אזרחות, מעמד : סיפורי חיים של מחזור 91 - עבודת דוקטורט
מו"ל:אוניברסיטת בר-אילן.
שנה:2015
אוכלוסיית מחקר:18 בוגרות ובוגרי מחזור ג' בבית הספר התיכון האיזורי רמת הגולן (ילידת שנת 1973)
תוקף:לא ידוע
אופי השאלון:סגור
עמודים:244-248
מילות מפתח:מערכות חברתיות; מערכות פוליטיות; מדיניות חברתית; מחאה חברתית.
הערות:המחקר נעשה במסגרת עבודה לקבלת תואר דוקטור
 
תיאור:
השאלון מבוסס על מחקרו של שלו, מ' (2006). האם הגלובליזציה והליברליזציה "נרמלו" את הכלכלה בישראל? בתוך ד' פילק וא' רם (עורכים), שלטון ההון: החברה הישראלית בעידן הגלובליזציה הגלובלי (עמ' 115-84). ירושלים: מכון ון ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד. לשאלון מספר חלקים. בחלק הראשון מתבקש מענה לפי סולם ליקרט 1-5 שנע בין "בהחלט כן" ל"לא יודע" על שאלות הבודקות עמדות כלליות בנוגע למחאה החברתית, למשל אני חושב שהמחאה החברתית תצליח להשיג את מטרותיה והמחאה החברתית פחות חשובה משאלות של ביטחון לאומי. בחלק השני, מפורטות מספר דרכי פעולה. ביחס לכל אחת מהן יש לסמן אם המשיב ביצע אותן בעבר או מתכון לבצען בעתיד (באמצעות מענה "כן" או "לא"). דוגמה לפעולות אלה, חתימה על עצומה לתמיכה במטרות המחאה ולינה באוהל. בחלק השלישי מתבקש מענה לפי סולם ליקרט 1-5 שנע בין "בהחלט כן" ל"לא יודע" ביחס למידת הנכונות של המשיב לאמץ כמה דרכי פעולה, למשל תמיכה בהקמת מפלגה או ארגון לא-מפגלתי שיקדם את מטרות המחאה. בחלק הרביעי, על המשיב לדרג, מבין רשימה של 5 תחומים את התחום שצריך לעמוד בראש סדר העדיפות של הממשלה. בחלק החמישי, מתבקש מענה לפי סולם ליקרט 1-5 שנע בין "מסכים בהחלט" ל"לא בטוח" על שאלות הבודקות הסכמה עם מספר הצהרות למשל "במדינת ישראל מי שמתאמץ בעבודה – מצליח" ו"ללא שכר הולם אנשים לא ירצו להתקדם בעבודה". בחלק השישי, מתבקש מענה לפי סולם ליקרט 1-5 שנע בין "בהחלט כן" ל"לא בטוח" ביחס לפרטים שצריכים להיות באחריות הממשלה, למשל לדאוג לרמת חיים סבירה לקשישים או לספק עבודה לכל מי שרוצה בכך. בהמשך מופיעות מספר שאלות, שבכל אחד מהן יש לסמן מענה אחד מתוך חמישה. השאלות מתייחסות לרצון המשיב לחיות בארץ, לעמדת המשיב ביחס ליכולת של אנשים במצב סוציו-אקונומי דומה למצוא פתרון דיור היום ובעתיד ומספר שאלות ביחס לעמדות הפוליטיות של המשיבים.

לחיצה כאן לטופס הזמנת שירות מקוון לכלי מחקר
 
 
 
כלי מחקר זה הוא יצירה מקורית המוגנת בזכויות יוצרים, יש להקפיד על ציטוט אקדמי בהתאם לכללי הציטוט המוקבלים.
מרכז המידע מקפיד לכבד את זכויות היוצרים.
הפרטים המופיעים ביחס לכלי המחקר נמסרו על-ידי החוקר ובאחריותו.
במידה ונפלה טעות בציטוט המקור, אנא פנו אלינו ונפעל לתיקון הטעות.