מספר פריט:1189
מיון:R1598
סוג:שאלון
כותר:שאלון אוריינות בהערכה
מחבר:לוי-ורד, עדי
בתוך:האומנם מוכנים מורי העתיד לאתגר של הערכת לומדים? : תרומת ההכשרה בהערכה, תפיסות ביחס להערכה וחוללות עצמית בהערכה לאוריינות הערכה של מורים מתחילים - עבודת דוקטורט
מו"ל:אוניברסיטת תל אביב.
שנה:2013
אוכלוסיית מחקר:187 מתמחים בהוראה (סטודנטים בשנה ד')ב- 10 מכללות להוראה ו-140 מורים בשנתם הראשונה לעבודה
תוקף:עבר
אופי השאלון:סגור
עמודים:244-248
מילות מפתח:אוריינות; הערכה; מורים מתחילים; הכשרת מורים.
הערות:המחקר נעשה במסגרת עבודה לקבלת תואר דוקטור
 
תיאור:
מבחן זה מבוסס על גרסת Mertler, C.A., & Campbell, C. (2005). Measuring teachers' knowledge and application of classroom assessment concepts: Development of the assessment literacy inventory. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Quebec, Canada לכלי שפותח על-ידי Plake, B.S. (1993). Teacher assessment literacy: Teachers' competencies in the educational assessment of students. Mid-Western Educational Researcher, 6(1), 21-27.
לכלי מהימנות גבוהה יותר כשהועבר בקרב מורים (rKR20 .74) בהשוואה לסטודנטים להוראה (rKR20 .54) אך במחקר אחר, נתקבלה מהימנות גבוהה יותר (rKR20 .84). תקפות הכלי ביחס לקריטריון שהוגדר כציוני הנחקרים בקורס מדידה והערכה במוסדות הכשרה הייתה טובה (32.=r).
לגרסת המבחן חמישה תרחישים ו-35 שאלות רבי-ברירה שמבוססות על 7 סטנדרטים (5 שאלות לכל סטנדרט). השאלות והתרחישים מתייחסים למצבים שעמם מתמודדים מורים בתפקידם. לגרסה דווחו תכונות טובות מבחינת מהימנות (rKR20 .74), מבחינת דרגות הקושי של השאלות ומבחינת מידת האבחנה שלהן. תקפות המבנה של הכלי לא צוינה במחקרים.
השאלון בעברית תורגם ע"י שתי חוקרות ובחזרה לאנגלית לאחר גיבוש נוסח עברי אחד. הוא הועבר כפיילוט ל-37 מורים מתמחים בחמש מכללות להוראה ו-12 מרצים שמלמדים בקורסי מדידה והערכת לומדים ב-10 מכללות להוראה בארץ. השאלון ממופה ל-5 קטגוריות נושאיות: התאמת סוגים ושיטות של הערכה למטרת ההערכה (5 שאלות); ציינון ושקלול דיפרנציאלי של הערכות (6 שאלות); פירוש ממצאים על-פי נתוני סטטיסטיקה תיאורית (4 שאלות); תקפות ומהימנות ההערכה (5 שאלות); ושימושים במידע הערכה ואתיקה בהערכה (9 שאלות). לאור משך הזמן הרב למילוי השאלון הוא קוצר ל- 20 שאלות ושלושה תרחישים. התרחישים עוסקים באסטרטגיות הערכה לקראת מבחן מדידה ארצי; בבחירה להעריך באמצעות מבחן רב-ברירה; בהחלטות הנוגעות להערכה של ידע בתחום המדעים בעל השלכות יישומיות. ממצאי ניתוח תוקף ומהימנות של הכלי הנוכחי הצביעו על תקפות מבנה סבירה עבור מבחן האוריינות בהערכה המבוסס על 12 שאלות מתוך 20 השאלות (rKR20 .75). נתקבלו ערכי מהימנות גבוהים עבור המבחן המלא וזה שכלל 12 שאלות (rKR20 .78).
תוקף: ידוע

לחיצה כאן לטופס הזמנת שירות מקוון לכלי מחקר
 
 
 
כלי מחקר זה הוא יצירה מקורית המוגנת בזכויות יוצרים, יש להקפיד על ציטוט אקדמי בהתאם לכללי הציטוט המוקבלים.
מרכז המידע מקפיד לכבד את זכויות היוצרים.
הפרטים המופיעים ביחס לכלי המחקר נמסרו על-ידי החוקר ובאחריותו.
במידה ונפלה טעות בציטוט המקור, אנא פנו אלינו ונפעל לתיקון הטעות.