מספר פריט:1218
מיון:R1619
סוג:ראיון
כותר:ראיונות בנושא שילוב תקשוב באוריינות מידע בהוראה
מחבר:בן-עמרם, סיגל
בתוך:שילוב אוריינות מידע בהוראה ובלמידה בבתי ספר יסודיים במערכת החינוך בישראל : חקר מקרה - עבודת דוקטורט
מו"ל:אוניברסיטת בר-אילן
שנה:2018
אוכלוסיית מחקר:18 צוותי הוראה (מחנכים, רכזי תקשוב, סגן/מנהלי בתי ספר) בשני בתי ספר יסודיים בחיפה (8 מבית ספר בו הועברה תוכנית מתוקשבת באוריינות מידע ו-10 מבית ספר בו לא הועברה תוכנית כזו).
תוקף:לא ידוע
אופי השאלון:פתוח
עמודים:185
מילות מפתח:אוריינות; מידע; הוראה; בתי-ספר יסודיים; מערכת החינוך; תקשוב; מורים
הערות:המחקר נעשה במסגרת עבודה לקבלת תואר דוקטור.
 
תיאור:
שאלות הראיון מתייחסות לרקע המקצועי של המרואיינים, לשימוש האישי והמקצועי בטכנולוגיות התקשוב, לתפיסת המרואיינים בנוגע לשילוב התקשוב בהוראה, להתייחסות אל ידע והתנהגות תלמידי המרואיינים בתחום ולשילוב בפועל של מיומנויות תקשוב ומידע בהוראה. הכלי כולל שאלות לכלל המרואיינים ובנוסף לאלה גם שאלות למנהלי בתי ספר.

לחיצה כאן לטופס הזמנת שירות מקוון לכלי מחקר
 
 
 
כלי מחקר זה הוא יצירה מקורית המוגנת בזכויות יוצרים, יש להקפיד על ציטוט אקדמי בהתאם לכללי הציטוט המוקבלים.
מרכז המידע מקפיד לכבד את זכויות היוצרים.
הפרטים המופיעים ביחס לכלי המחקר נמסרו על-ידי החוקר ובאחריותו.
במידה ונפלה טעות בציטוט המקור, אנא פנו אלינו ונפעל לתיקון הטעות.