מספר פריט:1219
מיון:R1619
סוג:שאלון
כותר:שאלון בנוגע לימוד של מיומנויות תקשוב בבית ספר ושליטה בהן
מחבר:בן-עמרם, סיגל
בתוך:שילוב אוריינות מידע בהוראה ובלמידה בבתי ספר יסודיים במערכת החינוך בישראל : חקר מקרה - עבודת דוקטורט
מו"ל:אוניברסיטת בר-אילן
שנה:2018
אוכלוסיית מחקר:263 תלמידי כיתות ה'-ו' מבית ספר שמשתתף בתוכנית תקשוב (129 תלמידים) ומבית ספר שאינו משתתף בתוכנית תקשוב (134 תלמידים).
תוקף:לא ידוע
אופי השאלון:סגור
עמודים:186-188
מילות מפתח:אוריינות; מידע; הוראה; בתי-ספר יסודיים; מערכת החינוך; תקשוב; מורים
הערות:המחקר נעשה במסגרת עבודה לקבלת תואר דוקטור
 
תיאור:
השאלון כולל 4 חלקים: 1) תת שאלון בנושא המסגרת שבה נלמדו מיומנויות תקשוב. המשיבים נדרשו לסמן ע"ג סולם ליקרט בין 1 ל-5 (1 = לא יודע כלל; 5= יודע מצוין) אם למדו מיומנויות לפי 7 פריטים, לדוגמה WORD, PPT, אקסל וכד' בבית הספר או במסגרות אחרות כמו לימוד עצמי, חוגים, חברים ובני משפחה; 2) תת שאלון בנוגע להיקף לימוד מיומנויות התקשוב בבית הספר. כאן, הוצגו 11 פריטים (לדוגמה ליצור מצגות PPT, להשתמש בדוא"ל, לחפש באינטרנט מידע בנושאים שונים וכיו"ב והמשיבים נדרשו לסמן ע"ג סולם ליקרט בין 1 ל-5 (1 = לא למדו כלל; 5= למדו הרבה מאוד) באיזו מידה למדו מיומנויות אלה בבית הספר
בניתוח עקביות פנימית של החלק הראשון והשני של השאלון נמצא במדד מיומנויות המחשב עקביות פנימית α= 0.76 ובמדד מיומנויות מידע ואינטרנט α= 0.83.
3) תת שאלון בנושא שליטה במיומנויות תקשוב. המשיבים נתבקשו לדרג ע"ג סולם ליקרט בין 1 ל-5 (1 = לא יודע כלל; 5= יודע מצוין) באיזו מידה הוא יודע להשתמש בשבע מיומנויות תקשוב שונות כגון גלישה ברשת, PPT, WORD. בבדיקת מהימנות פנימית של השליטה במיומנויות מחשב נמצא α= 0.76 ומהימנות מיומנות מידע α= 0.73. 4) תת שאלון בנושא אוריינות מידע. בחלק זה 4 שאלות המקבצות 13 סעיפים. מטרתו היא להעריך ידע בארבעה הבטים: הערכת מידע, הפקת מידע מכתובת אתר, הגדרת הצורך במידע ומספר תוצאות החיפוש לאחר חיפוש בגוגל. בכל אחד מהסעיפים הוצגו מספר תשובות כשרק אחת מהן נכונה. דוגמאות לשאלות: מה פירוש המושג "הערכת מידע"? "רשמתי בחלון החיפוש של גוגל ביטוי כלשהו וקיבלתי תגובה שלא נמצאו תוצאות. מה ניתן לעשות כדי למצוא בכל זאת מידע בנושא? בחלק אחר, הוצגו למשל מספר שאלות ועל המשיב היה לסמן נכון או לא נכון, לדוגמה "לפי כתובת האתר אפשר בדרך כלל לדעת באיזו מדינה נוצר האתר".

לחיצה כאן לטופס הזמנת שירות מקוון לכלי מחקר
 
 
 
כלי מחקר זה הוא יצירה מקורית המוגנת בזכויות יוצרים, יש להקפיד על ציטוט אקדמי בהתאם לכללי הציטוט המוקבלים.
מרכז המידע מקפיד לכבד את זכויות היוצרים.
הפרטים המופיעים ביחס לכלי המחקר נמסרו על-ידי החוקר ובאחריותו.
במידה ונפלה טעות בציטוט המקור, אנא פנו אלינו ונפעל לתיקון הטעות.