מספר פריט:1222
מיון:R1622
סוג:ראיון
כותר:מדריך ראיון עם מנהלות התכנית "עיר-אקדמיה": מטרות, אפקטיביות, מישורי תרומה, קשיים ואתגרים.
מחבר:לוי-ורד, עדי
בתוך:הערכת תכנית "עיר-אקדמיה" ברשות המקומית כפר יונה
מו"ל:המכללה האקדמית בית ברל
שנה:2018
אוכלוסיית מחקר:מנהלות התוכנית "עיר-אקדמיה" בכפר יונה (מנהלת מחלקת החינוך ברשות העירונית, מנהלת התוכנית מטעם המכללה והאחראית על הפיתוח המקצועי
תוקף:לא ידוע
אופי השאלון:פתוח
עמודים:113
מילות מפתח:אקדמיה-קהילה; רשויות מקומיות; תכניות; שינוי חינוכי; הוראה משמעותית; עמדות
הערות:המחקר נעשה במסגרת הערכה לשנה הראשונה (תשע"ח) של התכנית "עיר-אקדמיה" ברשות המקומית כפר יונה.
 
תיאור:
הראיונות נועדו להתחקות אחר תפיסות מנהלות התוכנית ביחס לתוכנית (מטרות, ייחודיות, אפקטיביות ומידת הצלחה) וכן את הקשיים, האתגרים והמכשולים שעומדים בפניהם. בנוסף, הראיונות עומדים על הגורמים המקדמים והמעכבים בתהליך יישום התוכנית ועל מידת הצלחתה בהבניית השותפות בין האקדמיה לרשות המקומית. הראיון כולל 12 שאלות פתוחות, למשל "מהי לדעתך ייחודיותה של תוכנית זו, ובמה היא שונה מתכניות חינוכיות אחרות שפועלות?"; "באילו מימדים/היבטים חינוכיים את חשה כי חלה התקדמות השנה בכפר יונה? האם ההתקדמות הייתה בעינייך רבה, בינונית או מועטה?".

לחיצה כאן לטופס הזמנת שירות מקוון לכלי מחקר
 
 
 
כלי מחקר זה הוא יצירה מקורית המוגנת בזכויות יוצרים, יש להקפיד על ציטוט אקדמי בהתאם לכללי הציטוט המוקבלים.
מרכז המידע מקפיד לכבד את זכויות היוצרים.
הפרטים המופיעים ביחס לכלי המחקר נמסרו על-ידי החוקר ובאחריותו.
במידה ונפלה טעות בציטוט המקור, אנא פנו אלינו ונפעל לתיקון הטעות.