מספר פריט:1223
מיון:R1622
סוג:שאלון
כותר:שאלון למורים למיפוי דרכי הוראה-למידה-הערכה בבתי הספר
מחבר:לוי-ורד, עדי
בתוך:הערכת תכנית "עיר-אקדמיה" ברשות המקומית כפר יונה
מו"ל:המכללה האקדמית בית ברל
שנה:2018
אוכלוסיית מחקר:215 מורים מבתי ספר יסודיים ועל-יסודיים
תוקף:לא ידוע
אופי השאלון:פתוח וסגור
עמודים:116-114
מילות מפתח:שינוי חינוכי; הוראה משמעותית; עמדות; דרכי-הוראה; הערכה; הערכה אלטרנטיבית; מאה 21
הערות:המחקר נעשה במסגרת הערכה לשנה הראשונה (תשע"ח) של התכנית "עיר-אקדמיה" ברשות המקומית כפר יונה.
 
תיאור:
השאלון ממפה את דרכי ההוראה, הלמידה וההערכה השכיחות בקרב המורים. הוא כולל 17 היגדים בנוגע לדרכי הוראה וחדשנות בהוראה, שעל המשיב לדרג את מידת ההתרחשות של ההיגד במהלך השיעורים בין 1 (מידה מועטה מאוד) ל- 5 (מידה רבה מאוד), למשל "עבודה עצמית בחוברת/ספר לימוד" ו"הצגת פתרונות שונים לבעיות/שאלות". כן הוא כולל 4 שאלות, שעל המשיב לדרג בין 1 (מידה מועטה מאוד) ל- 5 (מידה רבה מאוד) למשל "עד כמה את משתמשת בשיטות הוראה חדשניות". בנוסף, ישנו חלק הנוגע לדרכי הערכה ולהערכה חלופית בו המשיבים צריכים לדרג את מידת השימוש באמצעים שונים להערכת תלמידים כבין 1 (מידה מועטה מאוד) ל- 5 (מידה רבה מאוד) כמו "מטלות חקר" או "תלקיטים" וכן 4 היגדים בהקשר זה למשל "עד כמה את מכירה את הנושא של הערכה חלופית?". לבסוף, השאלון כולל 3 שאלות כלליות בנוגע לתפיסת המורים את מקצוע ההוראה ואת בית הספר במאה ה- 21.

לחיצה כאן לטופס הזמנת שירות מקוון לכלי מחקר
 
 
 
כלי מחקר זה הוא יצירה מקורית המוגנת בזכויות יוצרים, יש להקפיד על ציטוט אקדמי בהתאם לכללי הציטוט המוקבלים.
מרכז המידע מקפיד לכבד את זכויות היוצרים.
הפרטים המופיעים ביחס לכלי המחקר נמסרו על-ידי החוקר ובאחריותו.
במידה ונפלה טעות בציטוט המקור, אנא פנו אלינו ונפעל לתיקון הטעות.