מספר פריט:1241
מיון:R1629
סוג:שאלון
כותר:שאלון מורים בנושא קהילת למידה מקצועית בית ספרית
מחבר:קימרון, הלנה
בתוך:הערכה לשם למידה בכיתה, קהילת למידה מקצועית בית-ספרית והזיקות ביניהן - עבודת דוקטורט
מו"ל:אוניברסיטת ת"א
שנה:2013
אוכלוסיית מחקר:49 מורים המלמדים ב-23 בתי ספר יסודיים ממגזר חינוך דובר עברית, מרביתם (19) בחינוך הממלכתי.
תוקף:עבר
אופי השאלון:סגור
עמודים:262-260
מילות מפתח:הערכה; בתי-ספר; קהילה לומדת; הערכה לשם למידה; הוראה; תפיסות; מורים
הערות:המחקר נעשה לצורך קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה.
 
תיאור:
שאלון זה מבוסס על שאלונים של Bryk, A.S., Camburn, E., & Louis, K.S. (1997). Professional community in Chicago elementary schools: Facilitating factors and organizational consequences. Madison, WI: Center of Organization and Restructuring Schools; Iriti, J.E. (2003). Professional development design and implementation: The parallel curriculum to stimulate continuous professional growth and organizational learning (unpublished doctoral dissertation). University of Pittsburgh; קורלנד, ח' והרץ-לזרוביץ', ר' (2004). שאלון 'בית הספר – ארגון לומד': שאלון למדידת רמת הלמידה הארגונית בבית-הספר. חיפה: הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה; James, M., & Pedder, D. (2006). Professional learning as a condition for assessment for learning. In J. Gardner (Ed.), Assessment and learning (pp. 27-43). London: Sage.
השאלון כולל 31 היגדים, שהמשיב צריך לציין את מידת הסכמתו איתם על-גבי סולם ליקרט מ-1 ("כלל לא") ל-5 ("מידה רבה מאוד"). ההיגדים שבשאלון שייכים לחמישה מרכיבים של קהילות למידה מקצועיות בית ספריות: אחריות משותפת (לדוג' "המורים מרגישים אחריות לשיפור אפקטיביות בית הספר"); מיקוד בלמידת תלמידים (לדוג' "תהליכי ותוצרי למידה של תלמידים מהווים מקור למידה עבור המורים לצורך שיפור"); דיאלוג רפלקטיבי (לדוג': "חשוב למורים לדון ולנתח יחד את עבודתם כדי לשפרה"); פומביות הפרקטיקה (לדוג': "המורים מזמינים עמיתים לסייע להם בכיתתם") ומנגנונים בית-ספריים להערכה ולחקירה (לדוג': "מתבצע תהליך של הערכת המצוי לעומת הרצוי בתחומים מרכזיים"). השאלון נבחן במחקר חלוץ. המהימנות הפנימית של השאלון נבחנה ונמצאה גבוהה לפי הסולמות הבאים: אחריות משותפת (0.79=ɑ); מיקוד בלמידת תלמידים (0.77=ɑ); דיאלוג רפלקטיבי (0.89=ɑ); פומביות הפרקטיקה (0.82=ɑ); מנגנוני הערכה (0.86=ɑ). המהימנות הכוללת של השאלון 0.97=ɑ.

לחיצה כאן לטופס הזמנת שירות מקוון לכלי מחקר
 
 
 
כלי מחקר זה הוא יצירה מקורית המוגנת בזכויות יוצרים, יש להקפיד על ציטוט אקדמי בהתאם לכללי הציטוט המוקבלים.
מרכז המידע מקפיד לכבד את זכויות היוצרים.
הפרטים המופיעים ביחס לכלי המחקר נמסרו על-ידי החוקר ובאחריותו.
במידה ונפלה טעות בציטוט המקור, אנא פנו אלינו ונפעל לתיקון הטעות.