מספר פריט:10390
מיון:R1207
סוג:מחקר
כותר:הערך התרפויטי של כתיבה בבלוג על-ידי מתבגרים הסובלים מקשיים רגשיים-חברתיים - עבודת דוקטורט
מחבר:בוניאל-נסים, מירן
מו"ל:אוניברסיטת חיפה
שנה:2010
עמודים:214
מקום:חיפה
מילות מפתח:גיל ההתבגרות; יחסים בינאישיים; קשיים; בעיות חברתיות; אינטרנט; כתיבה; השפעה;
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF
 
תקציר:
מטרת המחקר הייתה לבחון אם ניהול בלוג בנושא קשיים חברתיים מקל את המצוקה הרגשית-חברתית של הכותב, מגביר את ההתנהגויות החברתיות שלו ומשפר את דימויו העצמי. בתוך כך הועלו השאלות, אם לנושא הכתיב כמו גם למידת האינטראקציה עם קהל קוראי הבלוג יש השפעה על תחושה המצוקה הרגשית חברתית, ההתנהגות החברתית ודימויו העצמי של הכותב.
אוכלוסיית המחקר כללה 161 נבדקים מתבגרים שחולקו לשש קבוצות. כלי המחקר היו: מדידת כמות תגובות קוראים בבלוג, שאלון מאפייני אישיות שבדק מופנמות-מוחצנות, שאלון יחסים עם חברים, שאלון התנהגויות חברתיות, שאלון דימוי עצמי וראיונות אישיים.
ממצאי המחקר הראו בעקביות, בכל המדדים שנבדקו, שכתיבה בבלוג, הפתוח לתגובות ועוסק בנושא קושי רגשי- חברתי, הביאה לירידה במצוקה הרגשית-חברתית ולעלייה בהתנהגויות החברתיות ובדימוי העצמי. הישגים אלו הראו יציבות גם בבדיקת מעקב כעבור חודשיים. עוד נמצא כי בקרב נבדקים אשר קיבלו מספר גדול יותר של תגובות (בבלוגים הפתוחים) חל שינוי רב יותר במשתנים אלה. בהתאם לממצאי המחקר נבנה מודל התערבות המסווג את סוגי הבלוגים לפי נושאיהם ולפי מידת האינטראקטיביות שלהם.