מספר פריט:11738
מיון:P106
סוג:מאמר
כותר:הכרה חמה במורים: לקראת למידה משמעותית של מורים במסגרת רפורמת אקדמיה-כיתה
מחבר:סופר-ויטל, שירה /טבק, איריס
מו"ל:מכון מופ"ת
שנה:2015
בתוך:ביטאון מכון מופ"ת
כרך:55
עמודים:44-48
מילות מפתח:מורים; למידה משמעותית; שינוי; הכשרת מורים; רגשות; רגשות;
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF
 
תקציר:
רפורמת ‘אקדמיה-כיתה‘ מיישמת שינוי מבני משמעותי בהכשרת מורים. לדעתנו, רפורמה זו מהווה הזדמנות פז לבחון ולהשביח את הגישה להכשרת מורים אנחנו מבקשות להציע במאמר זה, שראוי כי חינו ך מורים יעוצב לאור גישת ׳ההכרה החמה׳ hot cognition המתייחסת הן להיבטי הלמידה הרגשיים והן לאלו הקוגניטיביים אנו טוענות שאימוץ של גישת ההכרה החמה יכול להצעיד קדימה את הכשרת המורים הן בהיבט של פיתוח המיומנויות הפדגוגיות, והן בהיבט של פיתוח הידע והמיומנויות שמעבר לפדגוגיה, החיוניים למקצועיות בהוראה. השילוב בין גישת ההכרה החמה לבין התנסות משותפת בשדה, שהיא ארוכת טווח ומשמעותית, מיטיב עם תהליך ההכשרה. אנו סבורות כי יש בכוחו של שילוב זה להעמיד דורות חדשים של מורים מוכשרים שעברו תהליכי העצמה משמעותיים.