מספר פריט:11856
מיון:R1431
סוג:מחקר
כותר:תכניות חלופיות בהכשרת מורים בישראל
מחבר:פייגין, נעמי /טל, פנינה /טלמור, רחל /לוי פלדמן, אירית /פרסקו, ברברה /קופרמינץ, חגי
מו"ל:מכון מופ"ת
שנה:2015
עמודים:200
מקום:תל-אביב
מילות מפתח:תכניות לימודים; הכשרת מורים;
הערות:בהשתתפות: בר-לב, בתיה
כלי מחקר:שאלון הערכת תוכנית הכשרה חלופית לבוגרי תוכניות בהכשרת מורים
שאלון לומדים להערכת תוכנית בהכשרת מורים
שאלון לסגל ההוראה -הערכת תוכנית להכשרת מורים
ראיונות להערכת תוכניות חלופיות בהכשרת מורים