מספר פריט:12499
מיון:P24
סוג:מאמר
כותר:פנים שונות לתפיסות למידה של סטודנטים להוראה: השלכות על הכשרת מורים
מחבר:כץ, גילת /שקדי, אשר
מו"ל:מכון מופ"ת
שנה:2017
בתוך:דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך
כרך:65
עמודים:97-124
מילות מפתח:הכשרת מורים; מדעי-היהדות, הוראתם; למידה; תפיסה;
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF
 
תקציר:
תכניות רבות להכשרת מורים אינן מצליחות לשנות את תפיסות הלמידה של סטודנטים להוראה, ואלה מתקשים בלמידה פעילה ועמוקה. דוגמה בולטת לבעיית הלמידה מספקים לימודי מקצועות היהדות – הלמידה בדרך של חיקוי ושינון מחריפה את תחושת הניכור של התלמידים ואת הריחוק ממקורות תרבותם היהודית. המחקר המתואר במאמר זה בחן קבוצה של סטודנטים-מורים שלמדו בתכנית להכשרת סטודנטים מצטיינים להוראת מקצועות היהדות, ובמהלך ההכשרה ולאחריה לימדו בבתי ספר ממלכתיים. ייחודו של המחקר הוא בבחינת תפיסות הלמידה של המשתתפים בשלושה תחומים: )א( תוכני ההוראה; )ב( מיומנויות קוגניטיביות; )ג( נורמות התנהגות. מממצאי המחקר עולה שתפיסות הלמידה של רוב המשתתפים נקבעות בהתאם לתחום הלמידה: תפיסת הלמידה של המורה "עמוקה" בתחום למידה מסוים ו"רדודה" יותר בתחום למידה אחר. עוד נמצא כי בקרב מרבית המורים תפיסת הלמידה עמוקה בתחום למידה אחד לפחות. תכניות להכשרת מורים מקדישות את מרבית הזמן לתוכני הלימודים וממעטות לעסוק )אם בכלל( בהקניית מיומנויות קוגניטיביות ונורמות התנהגות. יש להרחיב את ההכשרה בתחומים אלה ולהבהיר למתכשרים להוראה כי הם עוסקים בכמה תחומים, ופעמים רבות תפיסת הלמידה שלהם בתחום מסוים שונה מתפיסת הלמידה שלהם בתחום אחר. אפשר ללמד אותם לזהות את התחום שבו תפיסת הלמידה שלהם עמוקה, וזאת על מנת שהתפיסה הזו תתקיים גם בתחומי למידה נוספים.