מספר פריט:12582
מיון:10.149.1
סוג:מאמר
כותר:מאפייני השימוש בטוויטר ככלי בתהליך הלמידה
מחבר:דוכן, גלית /כהן, ענת
עורך:שוורץ, ברוך /רוזנברג, חננאל /אסטרחן, קריסטה
מו"ל:מכון מופ"ת
סידרה:כליל
שנה:2017
בתוך:חומות החינוך נפלו ברשת? מורים, תלמידים ורשתות חברתיות
עמודים:124-144
מקום:תל אביב
מילות מפתח:רשתות חברתיות; טוויטר; למידה; הוראה;