מספר פריט:12582
מיון:10.149.1
סוג:מאמר
כותר:מאפייני השימוש בטוויטר ככלי בתהליך הלמידה
מחבר:דוכן, גלית /כהן, ענת
עורך:שוורץ, ברוך /רוזנברג, חננאל /אסטרחן, קריסטה
מו"ל:מכון מופ"ת
סידרה:כליל
שנה:2017
בתוך:חומות החינוך נפלו ברשת? מורים, תלמידים ורשתות חברתיות
עמודים:124-144
מקום:תל אביב
מילות מפתח:רשתות חברתיות; טוויטר; למידה; הוראה;
 
החל משנת הלימודים תשע"ד, שירותי המידע ניתנים לסגל ההוראה במכללות להכשרת מורים בלבד.
מרכז המידע פתוח בימים ב', ג', ד', ה' בשעות 16:00-08:30
ביום א' בשעות 16:00-11:00
טלפון: 03-6901450