מספר פריט:12583
מיון:10.149.1
סוג:מאמר
כותר:בראשית היה פייסבוק
מחבר:נתן-יולזרי, שירלי /כדורי, גלית
עורך:שוורץ, ברוך /רוזנברג, חננאל /אסטרחן, קריסטה
מו"ל:מכון מופ"ת
סידרה:כליל
שנה:2017
בתוך:חומות החינוך נפלו ברשת? מורים, תלמידים ורשתות חברתיות
עמודים:145-155
מקום:תל אביב
מילות מפתח:רשתות חברתיות; פייסבוק; חינוך;
 
תקציר:
החברה הישראלית, הנחשבת לצרכנית נלהבת של טכנולוגיות תקשורת ומידע, אימצה את הרשתות החברתיות בהתלהבות יתרה, ונראה כי כבר בשלבי ההטמעה הראשונים החלו גם מובילי דרך במערכת החינוך להשתמש ברשתות החברתיות בפרויקטים חינוכיים שונים. ראשית השימוש החינוכי ברשתות החברתיות לא לווה במחקר שיטתי, אבל עדויות ותיעודים שונים שופכים אור על התנסויות אלו. הפרויקט ״תנ״ך בפייסבוק״ הוא אחת הדוגמאות הבולטות להוראה באמצעות פייסבוק בארץ. על סמך ראיונות עם פרחי הוראה שהשתלבו בפרויקט ויומני דיווח שעסקו באינטראקציה עם תלמידים בדפי הפייסבוק, פרק זה מבקש להציג רגעים ראשיתיים אלו ותובנות העולות מהם.