מספר פריט:12606
מיון:P24
סוג:מאמר
כותר:צרכים בהתפתחות מקצועית של מכשירי מורים
מחבר:גוברמן, עינת
מו"ל:מכון מופ"ת
שנה:2017
בתוך:דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך
כרך:66
עמודים:75-103
מילות מפתח:הכשרת מורים; התפתחות מקצועית; מורי מורים; מחקר השוואתי; עמדות;
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF
 
תקציר:
מחקר זה בחן מהם צורכי ההתפתחות המקצועית של מכשירי מורים העובדים במוסדות להשכלה גבוהה. במחקר השתתפו 1158 מכשירי מורים משבע מדינות או אזורים לאומיים: אנגליה, אירלנד, בלגיה )פלנדריה(, הולנד, ישראל, נורבגיה וסקוטלנד. הם השיבו על שאלון שבדק עניין כללי בהתפתחות מקצועית והעדפות של פעילויות ספציפיות ושל דרכי לימוד. מכשירי המורים הביעו עניין רב בהתפתחות מקצועית. ההעדפה של פעילויות ספציפיות מושפעת מגורמים גלובליים, מקומיים ואישיים. מכשירי מורים מתחילים ובעלי תואר שני מעדיפים פעילויות הקשורות בהוראה, ואילו מכשירי מורים בעלי תואר שלישי העובדים במשרה מלאה מעדיפים פעילויות הקשורות במחקר ובפרסום. דרך הלימוד המועדפת היא למידה מעמיתים ואיתם. בהשוואה למשיבים משאר המדינות, מכשירי המורים מישראל הביעו עניין רב יותר בכמה פעילויות שקשורות במחקר ובפרסום אקדמי, ועניין נמוך יחסית בצפיית עמיתים. במאמר נידונות ההשלכות של ממצאי המחקר על תכניות ההכשרה וההתפתחות המקצועית הנחוצות למכשירי מורים.