מספר פריט:12632
מיון:10.150.2
סוג:מאמר
כותר:מבט נוסף על יציבות אי-השוויון באי-השוויון ההשכלתי בישראל
מחבר:שביט, יוסי
עורך:ארביב-אלישיב, רינת /פניגר, יריב /שביט, יוסי
מו"ל:מכון מופ"ת
סידרה:כליל
שנה:2017
בתוך:יש סיכוי לשינוי? : תאוריה ומחקר עדכני על שוויון הזדמנויות בחינוך
עמודים:113-132
מקום:תל אביב
מילות מפתח:אי-השוויון; שוויון הזדמנויות בחינוך; שינוי; השכלה; השכלה גבוהה;