מספר פריט:12644
מיון:R1591
סוג:מחקר
כותר:המשפחה כסוכן של שינוי חברתי: הון משפחתי במבט השוואתי - עבודת דוקטורט
מחבר:הישראלי, אדם
מו"ל:האוניברסיטה העברית בירושלים
שנה:2016
עמודים:214
מקום:ירושלים
מילות מפתח:אי-השוויון; משפחה; השכלה; השכלה גבוהה; הגירה; מיעוטים;
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF