מספר פריט:12752
מיון:10.153.4
סוג:מאמר
כותר:קבלת החלטות בניהול הכיתה
מחבר:יריב, אליעזר
עורך:יריב, אליעזר /גורב, דבורה
מו"ל:מכון מופ"ת
סידרה:תמה
שנה:2018
בתוך:ניהול כיתה
עמודים:194-208
מקום:תל אביב
מילות מפתח:קבלת החלטות; ניהול; כיתות;