מספר פריט:12755
מיון:10.153.4
סוג:מאמר
כותר:ניהול כיתה וטיפול בהפרעות בכיתה
מחבר:יריב, אליעזר
עורך:יריב, אליעזר /גורב, דבורה
מו"ל:מכון מופ"ת
סידרה:תמה
שנה:2018
בתוך:ניהול כיתה
עמודים:246-264
מקום:תל אביב
מילות מפתח:ניהול כיתה; הפרעות בכיתה; טיפול;