מספר פריט:12781
מיון:P24
סוג:מאמר
כותר:תהליכי אי-ודאות בלמידה לצורך הבנה
מחבר:שור, ירון /נבו, אפרת
מו"ל:מכון מופ"ת
שנה:2018
בתוך:דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך
כרך:67
עמודים:41-81
מילות מפתח:למידה; הבנה; אי-ודאות; שיח; מורים; תלמידים;
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF
 
תקציר:
מחקר זה בוחן את המאפיינים של תהליכי אי-ודאות, תהליכים רגשיים המלווים התמודדות עם מטלה לימודית מאתגרת והמהווים חלק בלתי נפרד מתהליך למידה לשם הבנה. תהליכי אי- הוודאות חשובים כדי לאפשר למורה ליצור שיח רחב עם הלומדים בכיתתו בנוגע לנלמד. השיח הרחב הוא אמצעי לאפשר ללומדים לחוות תהליכי שינוי בהבנתם. המחקר מתמקד בתגובות רגשיות של סטודנטים, אנשי חינוך, שהתחוללו בעת התמודדות עם מטלה לימודית שהפתיעה אותם בשל הֶקשר חדש של נושא מוכר. במחקר השתתפו 28 סטודנטים 1 אנשי חינוך, שלמדו בקורסים אקדמיים בשנים 2009 – 2011 . הם נדרשו לבצע מטלה מאתגרת שהיוותה פתיחה ללמידה של נושא "יום ולילה", על פי עקרונות המסע החשיבתי אשר מאפשרים ליצור תקשורת מתווכת בהוראה של תכנים לימודיים. הסטודנטים נדרשו לשנות במחשבתם את מקומם - לעמוד על פני הירח, להתבונן בכדור הארץ ולצייר אותו. הם התבקשו לכלול בציור את היום והלילה של כדור הארץ כפי שהם נצפים מהירח. כמו כן הסטודנטים התבקשו לתאר בכתב את הציור שיצרו, לכתוב שאלות שעלו במהלך ביצוע המטלה ולמלא שאלון המתאר את התהליכים הרגשיים שעברו. תוצרי הסטודנטים, השאלון ותצפיות החוקרים במהלך ביצוע המטלה שימשו ככלי המחקר. מחקר זה תורם להבנת תהליכי למידה לצורך הבנה.