מספר פריט:12787
מיון:P24
סוג:מאמר
כותר:מדריכות מורים מתארות את מאפייני ההדרכה ואת דמות המדריך הטוב ותפקידיו
מחבר:רייכל, נירית /כרמלי, רינת
מו"ל:מכון מופ"ת
שנה:2018
בתוך:דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך
כרך:67
עמודים:207-235
מילות מפתח:אקלים בית-הספר; מורים; הדרכה; מדריכים פדגוגיים;
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF
 
תקציר:
המחקר המתואר במאמר זה מתמקד בתפיסותיהן של מדריכות מורים את מאפייני ההדרכה ומטרותיה ואת דמות המדריך הטוב ותפקידיו. נוסף על עיבוי הידע התאורטי בתחום של הדרכת מורים המלמדים בבתי ספר, המחקר מאפשר למדריכות פעילוֹת לתאר את תחום עבודתן ואת מאפייניו. המחקר מתבסס על עקרונות הגישה האיכותנית, ובהתאם לכך כל אחת מהמדריכות המשתתפות בו יכולה לבטא את מחשבותיה, את רעיונותיה ואת תחושותיה בנושא הנבחן. כלי המחקר הוא ריאיון אתנוגרפי חצי מובנה, וניתוח הממצאים מתבסס על הגישה של "תאוריה המעוגנת בשדה". מממצאי המחקר עולה כי המדריכות סבורות שלהדרכת המורים יש שתי מטרות עיקריות: (א) יצירת שינוי בהתפתחות המקצועית של המורים; (ב) מתן תמיכה רגשית למורים. המדריכות מציינות קשיים עיקריים בתהליכי ההדרכה: חוסר שיתוף פעולה של המודרכות (הֶעדר שינוי בהוראה אצל חלק מהמודרכות), דרישות סותרות ועמומות של משרד החינוך ותנאים שאינם מתאימים לקיום ההדרכה. אשר להישגי ההדרכה, המדריכות מציינות שינוי ושיפור בדרכי ההוראה אצל חלק מהמדריכות ושיפור בהישגי התלמידים. לפי המדריכות, מדריך טוב מתאפיין בהיותו בעל ידע וניסיון בתחום הדעת הרלוונטי, בקי במיומנויות תקשורתיות ובעל יכולות גבוהות של הקשבה והכלה. עליו להכיר מִגוון של סגנונות הדרכה ולבחור את הסגנון המתאים ביותר למורה המודרך (או המודרכת). מהמחקר עולות שתי מסקנות עיקריות: (א) יש להדק את הקֶשר בין הגורמים המעורבים בפעילות ההדרכה – מנהלים, מפקחים, מדריכים ומודרכים; (ב) קיים קשר בין תפיסת המנהל את נחיצות ההדרכה והתרבות הבית-ספרית לבין הצלחת ההדרכה. מילות מפתח: אקלים בית-ספרי, הדרכת מורים