מספר פריט:12896
מיון:M146
סוג:ספר מתודולוגיה
כותר:Empowered educators : how high-performing systems shape teaching quality around the world
מחבר:Darling-Hammond, Linda /Burns, Dion et al
מו"ל:Jossey-Bass
שנה:2017
עמודים:270
מקום:San Francisco, CA
מילות מפתח:הכשרת מורים; הוראה; הדרכת הורים; מנהיגות; איכות ההוראה; התפתחות מקצועית; מחקר השוואתי;
 
תקציר:
הספר עוסק בשאלה: כיצד מערכות בעלות ביצועים גבוהים מעצבות איכות הוראה ברחבי העולם?
הכשרה של מורים מיומנים ומחויבים אינה עבודה של בית ספר חדשני אחד, או של קבוצת גיבורים המצליחים כנגד הסיכויים. במדינות בעלות ביצועים גבוהים, ההזדמנויות למורים ללמוד פרקטיקות מתוחכמות ולהמשיך להשתפר מוטמעות באופן שיטתי במדיניות של החינוך ובפרקטיקה. מחנכים מועצמים מתארים כיצד נעשית עבודה קסומה זו - כיצד מערכות חינוכיות וחשיבה קדימה יוצרים מערכת קוהרנטית של מדיניות שמטרתה להבטיח הוראה איכותית בכל הקהילות וכיצד התוצאות מתבטאות בפועל.

הספר מסביר כיצד מתפתחת הוראה איכותית ומתבצעת ברחבי העולם, וחושף אסטרטגיות לפיתוח, תמיכה ושמירה על למידה מתמשכת ופיתוח של מורים ומנהיגים בבתי הספר. כמו כן הספר מראה כיצד מדינות בעלות ביצועים טובים מגייסות ומלמדות מחנכים. הספר מספק הסבר מדוע שיתוף המומחיות בקרב מורים ומנהלים בתוך ובית הספר הינו מועיל.