מספר פריט:12908
מיון:P08
סוג:מאמר
כותר:דפוסי הוראה מיטביים בקורסים מקוונים מרובי משתתפים
מחבר:קריץ, מיקי /זייפרט, תמי /פליקס, אורנה
מו"ל:סמינר הקיבוצים
שנה:2018
בתוך:החינוך וסביבו
כרך:40
עמודים:97-138
מילות מפתח:קורסים; למידה מתווכת; הוראה בקבוצות קטנות; הערכה; השכלה גבוהה;
 
תקציר:
מחקר זה בוחן את הלמידה המקוונת כהזדמנות ליישום מעשי של הגישה הקונסטרוקטיביסטית, תוך ניצול מאפייני הקורס המקוון והדגשתם. השימוש הגובר בהוראה מקוונת במוסדות להשכלה גבוהה מחייב את הסטודנטים לשלוט במיומנויות הלמידה המקוונת כדי לתפקד היטב בקורסים מסוג זה. טכנולוגיות מתקדמות מאפשרות למידה מקוונת מלאה, ללא מפגשים בכיתה, ועם מספר רב של משתתפים. כדי להפיק את המרב מדגם זה, מוצע לבחון את דפוסי הפעולה של המרצים ושל הסטודנטים בסביבה המקוונת. האתגר בקורס מקוון מרובה משתתפים מתעצם עקב המאמץ להחליף מפגשי פנים אל פנים במפגשים מקוונים ולהציע מגוון הפעלות והתנסויות לסטודנטים באמצעים דיגיטליים, בדרך שתמשיך לתת מענה למספר לומדים גדול. המחקר סוקר דפוסי הוראה שונים של שני מרצים בשני מופעים של קורס מקוון מרובה משתתפים: 102 סטודנטים להוראה שלמדו כקבוצה אחת בקורס אחד, ו־ 70 סטודנטים שחולקו לקבוצות קטנות בקורס השני, ואת השיקולים השונים שהופעלו בתכנון הקורסים ובהפעלתם. עוד משווה המחקר בין דפוסי הלמידה של הסטודנטים, העדפותיהם, מידת השקעתם, תובנות שעלו ורמת שביעות הרצון שלהם מדגמי ההוראה והלמידה במופעים השונים של הקורס. המידע נאסף באמצעות ראיונות עומק עם המרצים בקורס, שאלון שאותו מילאו כל הסטודנטים ועשרה ראיונות חצי מובנים שקוימו עם סטודנטים בסיום הקורס. נאסף מידעגם מההתכתבויות, מהפורומים ומבלוג שבו הסטודנטים התייחסו לתוכני הקורס ולחוויית הלמידה. נעשה שימוש בניתוח איכותני וכמותני. תוצאות שאלון הסקר נותחו באמצעות נערך ניתוח תוכן לראיונות עם המרצים, ולתשובות הסטודנטים לשאלות .SPSS תוכנת הפתוחות. מהמידע שהופק מהפורומים ומהבלוג האישי והשיתופי הופקו קטגוריות נושאיות. ממצאי המחקר מראים העדפה של הסטודנטים לקבוצות קטנות בתוך הקורס מרובה המשתתפים, למיעוט הודעות ממוקדות מהמרצה ולהימנעות מריבוי הודעות מעמיתים. נמצא כי קבוצה קטנה תורמת לתחושת נראות ונוכחות חברתית של המרצה ושל הסטודנטים וגם לתחושת מחויבות ללמידה בקורס. מנגד, בקבוצה הגדולה, ריבוי המשתתפים התברר כיתרון, ויצר קהילת לומדים גדולה, דינמית ועשירה ב"חוכמת המונים", אך כזו המחייבת מציאת דרך שונה להטלת מטלות וקיום תקשורת בקורס. זיהוי המרכיבים שנמצאו כמוצלחים ביותר בכל מודל (קבוצה אחת מול ריבוי קבוצות)ושילובם גם במודל השני במקום המרכיבים שנמצאו כפחות מוצלחים, מציע דפוסי הוראה מיטביים בקורסים מקוונים מרובי משתתפים, ומהווה ופתח למחקרי המשך.