מספר פריט:12917
מיון:R1619
סוג:מחקר
כותר:שילוב אוריינות מידע בהוראה ובלמידה בבתי ספר יסודיים במערכת החינוך בישראל : חקר מקרה - עבודת דוקטורט
מחבר:בן-עמרם, סיגל
מו"ל:אוניברסיטת בר-אילן
שנה:2018
עמודים:208
מקום:רמת גן
מילות מפתח:אוריינות; מידע; הוראה; בתי-ספר יסודיים; מערכת החינוך; תקשוב;
כלי מחקר:מטלת ביצוע להערכת מיומנויות אוריינות מידע בקרב תלמידים
שאלון בנוגע לימוד של מיומנויות תקשוב בבית ספר ושליטה בהן
ראיונות בנושא שילוב תקשוב באוריינות מידע בהוראה
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF
 
תקציר:
'אוריינות מידע' היא מערכת מיומנויות הנדרשת לזיהוי, איתור, הערכה, הפצה ושימוש במידע. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את מצב ההוראה והלמידה של אוריינות מידע בבתי ספר יסודיים בישראל. על מנת שנוכל להעמיק בניתוח הנתונים בחרנו לקיים את המחקר בגישת 'חקר מקרה' (Case Study) ולהשתמש בשיטת מחקר המשלבת כלים כמותיים עם כלים איכותניים (Mixed methods ). במסגרת המחקר בוצעה השוואה, בין שני בתי ספר יסודיים- ממלכתיים, בעלי מעמד סוציו-אקונומי זהה ותשתית טכנולוגית דומה: בית ספר שהצטרף לתכנית התקשוב בשנת תשע"א, ובית ספר שלא הצטרף לתכנית התקשוב באותה עת.
כרקע לאיסוף הנתונים בוצע תהליך של ניתוח מסמכי המדיניות של תכנית התקשוב. ניתוח המסמכים סייע להבין מה היו הציפיות והדרישות של משרד החינוך מבתי הספר בהקשר למיומנויות מחשב ולאוריינות מידע.לסיכום, בחינת ההוראה הלמידה של אוריינות המידע בשני בתי הספר, החל מרמת תכנית הלימודים של משרד החינוך, דרך הוראת המורים ועד ללמידת התלמידים מצביעה על פער בין תפיסת התפקיד של המורים אודות חשיבות הקניית אוריינות מידע ובין העיסוק בנושא זה בפועל עם תלמידיהם. כמו כן נמצא פער בין התפיסה העצמית של התלמידים אודות רמת שליטתם באוריינות מידע ובין היכולות שהתגלו במטלת הביצוע