מספר פריט:12928
מיון:10.160.1
סוג:מאמר
כותר:ניצב פרוש על היחיד והגדודים: הוראה מיטבית מבוססת תיאוריה ופרקטיקה
מחבר:גוטרמן, קובי
עורך:אלוני, נמרוד /גוטרמן, קובי /שורק, ציון
מו"ל:מכון מופ"ת /קו אדום
שנה:2018
בתוך:הרבגוני הוא הסטנדרטי החדש : הוראה פרטנית בחינוך העכשווי
עמודים:25-38
מקום:תל אביב
מילות מפתח:הוראה הפרטנית; איכות ההוראה; הוראה יחידנית; תיאוריות; פרקטיקה;