מספר פריט:12930
מיון:10.160.1
סוג:מאמר
כותר:הוראה לקראת הבנה: נקודת המבט הקונסטרוקטיביסטית
מחבר:ליבמן, ציפי
עורך:אלוני, נמרוד /גוטרמן, קובי /שורק, ציון
מו"ל:מכון מופ"ת /קו אדום
שנה:2018
בתוך:הרבגוני הוא הסטנדרטי החדש : הוראה פרטנית בחינוך העכשווי
עמודים:50-58
מקום:תל אביב
מילות מפתח:הוראה; קונסטרוקטיביזם; הבנה;