מספר פריט:12968
מיון:P24
סוג:מאמר
כותר:קהילות לומדות של מורי מורים בראי התיאוריה החברתית-תרבותית
מחבר:צלרמאיר, מיכל
מו"ל:מכון מופ"ת
שנה:2018
בתוך:דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך
כרך:69
עמודים:43-66
מילות מפתח:מורי מורים; קהילה לומדת; חברה; תרבות;
 
תקציר:
המאמר דן במושג קהילות לומדות בהקשר של הכשרת מורים. מושג זה מבטא את הרעיון של למידת מורים במהלך חייהם המקצועיים, מגמה אשר מושפעת כיום בעיקר מתיאוריות ניהול התומכות בלמידה ארגונית-מוסדית. במאמר נטען שהבסיס המתאים ביותר להבנה ולחקירה של קהילות לומדות הוא התיאוריה החברתית-תרבותית. בתחילת המאמר מוצגת התיאוריה החברתית-תרבותית )תיאוריית הפעילות(, ונסקרים החוקרים המרכזיים בנושא הקהילות הלומדות אשר מאמצים את התיאוריה הזו. לאחר מכן מתוארת צמיחתו של המושג "קהילות לומדות" בהקשר תיאורטי זה, ומוצגים היתרונות שהוא
מציע לאלה החוקרים את הלמידה של מורי מורים במסגרת עבודתם. המאמר מתאר בקצרה את גלגוליה של התיאוריה חברתית-תרבותית במאה השנים האחרונות ומתמקד בחוקרים עכשוויים, כאלה המשתמשים בה כדי לבחון קהילות לומדות של מורי מורים אשר מקיימות מפגשים (פנים אל פנים או וירטואלית). המאמר מתמקד בדגמים של אנגסטרם וונגר, שכן כל אחד מהם משמש מעין "עדשה" המאפשרת לזהות ולבחון את פעילויותיהן, מאפייניהן והתפתחותן של הקהילות כאתרים של למידה.