מספר פריט:12969
מיון:P24
סוג:מאמר
כותר:למידת מורי מורים בקהילות למידה מקצועיות: משמעות המודל התוך-מוסדי
מחבר:הדר, לינור /ברודי, דוד
מו"ל:מכון מופ"ת
שנה:2018
בתוך:דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך
כרך:69
עמודים:43-66
מילות מפתח:מורי מורים; קהילה; מוסדות חינוך; קהילה לומדת;
 
תקציר:
בשנים האחרונות ספרות המחקר עוסקת יותר ויותר בהתפתחותם המקצועית של מורי מורים, בשל תפקידם המרכזי בהכשרת מורי העתיד, ובהתאם לכך בקידום החינוך. תוכניות מוּבְנות ללמידה מקצועית של מורי מורים שכיחוֹת יותר ויותר ומתקיימות בשני דגמים (מודלים)עיקריים: (א) מודל בין-מוסדי – מורי מורים מכמה מוסדות נפגשים במָקום מרכזי צורך למידה וקידום מקצועי; (ב) מודל תוך-מוסדי – בתוך המוסד מוקמות קהילות למידה, ובאלו מתקיימת למידה מקצועית של חברי סגל המשתייכים למוסד זה. מאמר זה מתבסס על מחקר שבחן את יחסי הגומלין בין קהילת למידה תוך-מוסדית של מורי מורים לבין ההקשר המוסדי של למידה זו. הנתונים נאספו בשבע קהילות למידה תוך-מוסדיות אשר פעלו
במכללה להכשרת מורים. איסוף הנתונים נעשה בכמה דרכים: עריכת ראיונות עומק חצי מוּבְנים, הקלטת המפגשים בקהילות הלמידה, כתיבה רפלקטיבית של מורי מורים, תיעוד ההוראה. ניתוח הנתונים התבסס על הגישה של "תיאוריה מעוגנת בשדה". בין ממצאי המחקר המרכזיים ניתן לציין שהלמידה בהקשר תוך-מוסדי הפחיתה את חוסר הביטחון של מורי המורים ואת חששם ליישם דרכי הוראה חדשניות; שלמידה מקצועית בקהילות תוך-מוסדיות הביאה לעלייה ברמת שביעות הרצון של מורי המורים; ושמורי מורים נוספים הצטרפו אל הקהילות, והודות לכך גברה השפעתן. המסקנה העיקרית העולה מממצאי המחקר היא שלמידה מקצועית אינה מסתכמת רק בהצטברות אקראית של ידע אישי; מומחיות של יחידים בהקשר התוך-מוסדי משמעה יכולת אישית לשפר את איכות הקולקטיב. מוסדות הכשרה להוראה יכולים להתבסס על הידע המשותף של חברי הסגל בהם כדי לבסס תהליכים של שיפור מתמיד