מספר פריט:12975
מיון:10.161.1
סוג:ספר
כותר:אפקטיביות של פיתוח מקצועי - סקירת מידע
מחבר:שפרלינג, דניאל
עורך:יוספסברג בן יהושע, ליאת
מו"ל:מכון מופ"ת
שנה:2018
עמודים:47
מקום:תל-אביב
מילות מפתח:התפתחות מקצועית; הישגים לימודיים; תלמידים; איכות ההוראה;
הערות:ייעוץ אקדמי: מרגולין, אילנה
קישור:http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23222.pdf
 
תקציר:
סקירה זו מתארת מחקרים, סקירות מחקרים ומטה אנליזות כמותיות בנושא תרומתן של - וכניות לפיתוח מקצועי של מורים להישגי התלמידים ולקידום ההוראה בכלל. הסקירה דנה במקורות מחקריים אלה, מתארת את הממצאים העיקריים שעלו מהן ודנה ברכיבים השונים המאפיינים פיתוח מקצועי אפקטיבי. רכיבים אלה נוגעים למודל הדידקטי של הפיתוח המקצועי,
למקומו של המומחה/המאמן ומנהל בית הספר בתהליך זה, למרכזיות הישגי התלמידים בתוכנית, לקביעת תכניה, לרכיבים של למידה פעילה, ליצירת הזדמנויות לקהילות מקצועיות לומדות, ליצירת ידע חדש ולשילוב שבין תחום הדעת לפדגוגיה, לקיומו של תהליך הערכה, למשך התוכנית ולחיוב ההשתתפות בה. הסקירה מניחה יסודות מבוססי ראיות ליצירת מהלך הכשרה -
והדרכה, שיקדם פיתוח מקצועי מועיל של מורים.