מספר פריט:13061
מיון:R1647
סוג:מחקר
כותר:ההומור כמנגנון הגנה בשואה - עבודת דוקטורט
מחבר:אוסטרובר, חיה
מו"ל:אוניברסיטת תל אביב
שנה:2000
עמודים:350
מקום:תל אביב
מילות מפתח:הומור; שואה; לחץ נפשי; התמודדות; צחוק; סגנונות הגנה; ניצולי השואה
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF