מספר פריט:13064
מיון:70.74.1
סוג:מאמר
כותר:עמדות מורים לחינוך מיוחד כלפי שילוב אייפד בהוראה של תלמידים על הרצף האוטיסטי
מחבר:ליברמן, אורלי /גל, נטע
עורך:עשת-אלקלעי, יורם /בלאו, אינה /כספי, אבנר /גדי, ניצה /קלמן, יורם /אתגר, שיר
מו"ל:האוניברסיטה הפתוחה, המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה
שנה:2019
בתוך:האדם הלומד בעידן הטכנולוגי : ספר הכנס הארבעהעשר למחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
עמודים:149*154
מקום:רעננה
מילות מפתח:עמדות מורים; חינוך מיוחד; הוראה; אוטיזם; אייפד
 
תקציר:
האייפד הפך לכלי תקשורתי, בעיקר עבור תלמידים על הרצף האוטיסטי. הוא מאפשר הנגשה והתאמה לצרכים הייחודים של אוכלוסייה זו, אשר בחלקם אינם ורבליים הן מבחינת היכולת ללמידה עצמאית והן מבחינת התאמת התכנים לרמתם ויכולתם. כלי זה מאפשר לתלמידים אלה דרך ביטוי חדשה לחיזוק כישורים חברתיים וצמצום פערים לימודיים. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את עמדותיהם של מורים לחינוך מיוחד כלפי שילוב האייפד, הערכת תרומתו לקידום מיומנויות ובחינת התאמתו למאפייני הלקות השונים. במחקר השתתפו מאה מורים לחינוך מיוחד שענו על שאלון שהופץ במסגרות ייעודיות בהן לומדים תלמידים על הרצף האוטיסטי, מגילאי יסודי עד תיכון. מניתוח הממצאים עולה כי עמדות רוב המורים לחינוך מיוחד כלפי שילוב אייפד בהוראת תלמידים על הרצף האוטיסטי הינן חיוביות ואחוז גבוה של מורים בעד שילוב אייפד בהוראה. מרבית המורים חושבים שלאייפד יש יתרונות רבים בהוראת תלמידים על הרצף האוטיסטי כגון: מתן תמיכה ויזואלית, מענה לקשיי כתיבה וקידום מטרות תקשורתיות וחברתיות. לצד עמדות חיוביות אלו, נמצא כי מחצית מהמורים חושבים שאייפד יכול ליצור תלות אצל התלמיד. הממצאים אף מלמדים כי השימושים העיקריים באייפד הינם: תרגול לימודי, משחק ושיפור מיומנויות תקשורת. עוד עולה כי מרבית המורים משתמשים באפליקציות כלליות שאינן ייעודיות להוראת תלמידים על הרצף האוטיסטי.