מספר פריט:13071
מיון:P24
סוג:מאמר
כותר:ספרות זיכרון השואה בהכשרת מורים: סיפורו של קורס בישראל ובגרמניה
מחבר:אלקד-להמן, אילנה /פיפר, אירינה
מו"ל:מכון מופ"ת
שנה:2019
בתוך:דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך
כרך:70
עמודים:59-93
מילות מפתח:ספרות, הוראתה; שואה, הוראתה; הכשרת מורים; זיכרון; שיח; גרמניה; ישראל;
 
תקציר:
המאמר מציג מחקר פנומנולוגי על קורס שהשתתפו בו סטודנטים ומרצות ממכללה לחינוך בישראל ומאוניברסיטה בגרמניה. המשתתפים הם סטודנטים להוראת גרמנית ומורים לתואר שני בחינוך לשוני, בני ובנות הדור השני והשלישי לשואה. 2 מטרת המחקר הייתה ללמוד על קריאה של ספרות הדור השני והשלישי לשואה כגורם מכונן זיכרון תרבותי וזהות בקרב הסטודנטים; כמו כן ללמוד על האופן שבו מתנהל שיח בעקבות טראומה באמצעות ספרות,
בין הצד הישראלי לבין הצד הגרמני. שאלות המחקר הן: כיצד הסטודנטים בנו משמעות בעקבות הקריאה בספרות זיכרון השואה? וכן מה ניתן ללמוד מהתנסות זו בנוגע להוראת ספרות ובנוגע להכשרת מורים לספרות? במחקר נבחן השיח ההדדי הישראלי-גרמני, ובעיקר המינוח 'ספרות שואה' או 'ספרות זיכרון' ומשמעות (אי) השימוש בו, קורפוס הטקסטים להוראה ודרכי בחירתו. המחקר מלמד על קשיי המשתתפים בקריאת ספרות שואה ובהוראתה וכן על חשיבות אינטראקציה ודיאלוג בהוראת ספרות זיכרון השואה כאמצעי משכך חרדה ומסייע בהתמודדות עם היצירות. ניתוח השיח המקוון שבין הסטודנטים הישראלים לגרמנים מלמד על חשיבות קיומו של השיח, על השונות בעולם המושגים ועל הבנה שונה של השפעת השואה על בני הדור השני והשלישי. תובנה מרכזית נוספת קשורה למשמעות האתית של נקיטת עמדה ואחריות בהוראת ספרות זיכרון השואה. ייחודו של המחקר הוא בהצגת נקודת מבט אישית של סטודנטים להוראה על תהליכי קריאה בספרות זיכרון השואה.