מספר פריט:13098
מיון:10.164.4
סוג:ספר
כותר:מדיניות בנושא זכאות לשירותי חינוך מיוחד - סקירת מידע
מחבר:דניאל שפרלינג /רייטר, שונית /יוספסברג בן-יהושע, ליאת
עורך:יוספסברג בן-יהושע, ליאת
מו"ל:מכון מופ"ת
שנה:2019
עמודים:59
מקום:תל אביב
מילות מפתח:חינוך מיוחד; מדיניות; מדיניות חינוכית; שוויון; קריטריונים; ליקויי למידה; צרכים מיוחדים; שילוב חריגים;
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF
 
תקציר:
סקירה זו דנה במדיניות הכלה של תלמידים עם צורכי חינוך מיוחדים ושילובם במערכת החינוך בעשר מדינות: אנגליה, שוודיה, ארצות הברית )אורגון, קליפורניה, ניו יורק(, ספרד, פורטוגל, גרמניה, קנדה (אונטריו), אוסטרליה. הסקירה מפרטת את הקריטריונים לזכאות לחינוך מיוחד, את קטגוריות המוגבלויות והלקויות המזכות תלמידים בשירותי חינוך מיוחד, את התהליך לקביעת הצורך בתוכנית חינוך אישי לתלמידים עם מוגבלויות ועם לקויות ואת הגורמים המעורבים בתהליך זה. הסקירה מסתיימת בכמה תובנות שעולות ממצאי הניתוח המשווה, תובנות אלה מתייחסות לקריטריונים של קביעת הזכאות לשירותי חינוך מיוחד ולתהליך קבלת הזכאות, למקומם של הילדים עם צורכי החינוך המיוחד והוריהם בתהליך, לאחריותם של המנהלים והמורים המפנים לחינוך המיוחד, לסוגיות של הכשרת מורים בתחום חינוך מיוחד, לבחינת האפקטיביות של מדיניות הכלה ושל מנגנוני הבקרה והתקצוב, להקשר החברתי שבו מתעוררת
שאלת השילוב של ילדים עם צורכי חינוך מיוחד וליכולת ללמוד ממערכות חינוך אחרות בהקשר לנושא הזה