מספר פריט:13099
מיון:10.165.1
סוג:ספר
כותר:לב ויגוצקי והתאוריה החברתית-תרבותית : אתגרים בחינוך - אז ועכשיו
מחבר:צלרמאיר, מיכל /קוזולין, אלכס
מו"ל:מכון מופ"ת
סידרה:תמה
שנה:2019
עמודים:351
מקום:תל אביב
מילות מפתח:חינוך; אתגר; תרבות; חברה; התפתחות; שפה; חשיבה; פסיכולוגיה; הבדלי תרבות; הוראה;
 
תקציר:
בעולם שאנו חיים בו, הגבולות בין הריאלי לווירטואלי נמסים אט-אט. זהו עולם גלובלי שבו הפחד מאובדן הזהות ומאיבוד הדרך גורם לעליית הצורך בהשתייכות, ומשום כך להתחזקות זהויות לאומיות ומקומיות. החינוך מתקשה לעמוד בקצב ההתפתחויות האלה ולתת להן מענה.
תופעות אלה דורשות חשיבה פסיכולוגית אחרת. בהקשר זה מוצגות בספר זה תפיסותיהם של לב ויגוצקי, של עמיתיו ושל ממשיכיהם - נציגי התאוריה החברתית-תרבותית בחינוך - שקולותיהם בקעו כבר בשנות השלושים של המאה הקודמת ברוסיה ומאמצע המאה הקודמת במערב.
הספר מציג את תרומתה של התאוריה החברתית-תרבותית ואת השתמעויותיה לקשרים שבין תרבות, התפתחות, שפה, חשיבה וחינוך. הוא מתמקד בהשלכותיה של התאוריה על התאמת ההוראה-למידה-הערכה והחינוך למאה ה-21 ומציג את ויגוצקי ואת ממשיכיו בפיתוח התאוריה החברתית-תרבותית כמשתתפים פעילים בבנייה של תאוריית-על עבור החינוך במאה ה-21.
כותבי הספר שיתפו פעולה בעבר בתרגום לעברית ובעריכת הספר Mind in Society, שיצא לאור בישראל בשם למידה בהקשר חברתי: התפתחות התהליכים הפסיכולוגיים הגבוהים (הקיבוץ המאוחד, 2004).