מספר פריט:13109
מיון:10.165.3
סוג:ספר
כותר:קליטת תלמידים פליטים במערכות חינוך ברחבי העולם : ניתוח מדיניות החינוך בטורקיה, בגרמניה, בקנדה ובארצות הברית - סקירת מידע
מחבר:רן, עמליה / יוספסברג-בן יהושע, ליאת
מו"ל:מכון מופ"ת
שנה:2019
עמודים:64
מקום:תל אביב
מילות מפתח:ילדי פליטים; מבקשי מקלט; מדיניות חינוכית; שפה; קליטה; מהגרים;
הערות:ייעוץ אקדמי: צ'אצ'אשווילי בולוטין, סבטלנה
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF
 
תקציר:
סקירת מחקר זו מתמקדת במדיניות החינוך לקליטת תלמידים פליטים בארבע מדינות נבחרות: טורקיה, גרמניה, קנדה וארצות הברית. ההשערה הרווחת היא כי כעשרה מיליון ילדים שהוכרו כפליטים ברחבי העולם נעקרו ממדינתם שלא מרצונם בשל אלימות או עימותים וסכסוכים פוליטיים. ילדים פליטים ומבקשי מקלט חווים רדיפות, אלימות, מצב מלחמה, אובדן משפחה וטראומה המשפיעים על רווחתם. בנוסף עליהם להתמודד עם חבלי קליטה במדינה שאליה היגרו: תנאי מחייה ומגורים דלים,
קשיים כלכליים, היעדר תמיכה של רשתות חברתיות ועוינות מצד האוכלוסייה המקומית כלפי זרים. בסביבת בית הספר הם מתמודדים עם היעדר קשרים עם חברים לכיתה, ומערכות יחסים שליליות עם מורים יכולות לתרום לתחושת בידוד או לדחייה חברתית, לעורר קשיים התנהגותיים, רגשיים וחברתיים ולהגדיל את סיכויי הנשירה מבית ספר.בהיעדר נתונים מדויקים ומידע בנוגע לגיל הילדים, לארץ מוצאם, למגדר שלהם ולשאלה האם ההגירה שלהם הייתה מרצון או מנסיבות שאינן רצוניות, לרוב מקבלי החלטות, בבואם לקבוע מדיניות חינוכית, נשענים על הערכות כלליות אשר למספר הילדים הפליטים. מדיניות חינוכית מיטבית לקליטת תלמידים פליטים אמורה לקדם ערכי הבנה, כבוד ודיאלוג בין קבוצות תרבותיות שונות בשאיפה להכלה, זאת באמצעות הכשרת מורים בנושא זה, קידום תוכניות התערבות בית ספריות בנושא קבלת האחר והכנסת הנושא לספרי לימוד. אולם כפי שעולה מסקירה זו, מערכות החינוך הקולטות תלמידים פליטים מתמודדות עם אתגרים כלכליים, חברתיים, אקדמיים וממסדיים רבים ולרוב אינן מצליחות לעמוד ביעדים אלו. מוסדות חינוך הקולטים תלמידים פליטים זוכים לתקצוב פדרלי, ארצי ומקומי כדי לתמוך באוכלוסייה זו, אך לרוב תקצוב זה מותנה בדרישות "מלמעלה" מטעם מקבלי ההחלטות, ואין בידי המוסדות גמישות מספקת כדי להקצות אותו למשימות בהתאם לצורכי המוסד הלימודי. היעדר כיתות לימוד, מבנים וכוח הוראה מקשים על שילוב מוצלח של תלמידים פליטים לצד תלמידים מקומיים. אתגר
מרכזי נוסף קשור למעורבות הורי התלמידים הפליטים בבית הספר. מחסומי שפה וחוסר היכרות עם המערכת עומדים לרועץ בכל הקשור לקשר בין הורים ומורים, ובין הורים ובית הספר. קידום מדיניות חינוכית מיטבית לקליטת תלמידים פליטים תלויה במתן תמיכה חברתית ורגשית לתלמידים פליטים, מצד אחד, ובצורך בתוכניות התערבות לקידום אמפתיה כלפי האחר, שונות ורב-תרבותיות בקרב קהילת בית הספר הקולטת, מצד אחר.