מספר פריט:13129
מיון:R1652
סוג:מחקר
כותר:הקשר בין העומק האורתוגרפי של השפה לבין העיבוד הפונולוגי והעיבוד המורפולוגי בקרב תלמידים עם לקויות למידה
מחבר:בשארה, סאאיד
מו"ל:בית ברל
שנה:2017
עמודים:22
מקום:בית ברל
מילות מפתח:לשון; כושר לשוני; מיומנויות לשוניות; שפה; ליקויי למידה; תלמידים;
הערות:בתמיכת מכון מופ"ת
 
תקציר:
במחקר זה נבחן הקשר בין העומק האורתוגרפי של השפה לבין העיבוד הפונולוגי והעיבוד המורפולוגי בשפה הערבית בקרב ילדים עם לקויות למידה שלומדים בכיתות השילוב בבתי ספר יסודיים רגילים במגזר הערבי. המשתתפים במחקר היו 40 תלמידים עם לקויות למידה בתחום קריאה והבנת הנקרא שלומדים בכיתות שילוב (כיתות ג' עד ד') בבתי ספר יסודיים רגילים ערבים. העומק האורתוגרפי של השפה תופעל באמצעות שתי קבוצות מחקר: 20 תלמידים הלומדים בכתב ערבי עם ניקוד מלא, ו- 20 תלמידים הלומדים בכתב ערבי עם ניקוד חלקי. העיבוד הפונולוגי נבדק באמצעות שתי מטלות: פירוק פונמי של מלים ופירוק פונמי של מילות תפל והעיבוד המורפולוגי נבדק אף הוא באמצעות שתי מטלות: הפקה מורפולוגית ושיפוט יחסים מורפולוגיים. השערת המחקר הראשונה גורסת, כי בקרב משתתפים הלומדים בכתב ערבי עם ניקוד מלא, רמת העיבוד הפונולוגי תהיה גבוהה יותר בהשוואה למשתתפים הלומדים בכתב ערבי עם ניקוד חלקי. השערת המחקר השנייה גורסת, כי בקרב משתתפים הלומדים בכתב ערבי עם ניקוד מלא, רמת העיבוד המורפולוגי תהיה גבוהה יותר בהשוואה למשתתפים הלומדים בכתב ערבי עם ניקוד חלקי. השערת המחקר השלישית גורסת כי תימצא תרומה חיובית מובהקת של העומק האורתוגרפי של השפה לניבוי העיבוד הפונולוגי והעיבוד המורפולוגי, מעבר לתרומתם של משתני הרקע האישי של התלמידים עם לקויות למידה.
הממצאים של המחקר עשויים לסייע בהבנת התהליכים העומדים בבסיס העיבוד הפונולוגי והעיבוד המורפולוגי, לצורך חיפוש אחר דרכים ושיטות לקידום קריאה והבנת הנקרא בקרב תלמידים עם לקויות למידה בכיתות השילוב בבתי ספר יסודיים רגילים במגזר הערבי. ממצאי המחקר עשויים לתרום לפיתוח תכניות להכשרת מורים אשר יתמקדו בהקניית שיטות יעילות להעלאת רמת העיבוד הפונולוגי והעיבוד המורפולוגי באמצעות הממד האורתוגרפי של השפה ומתוך כך לשיפור יכולת קריאה והבנת הנקרא בקרב תלמידים עם לקויות למידה. במסגרת המחקר מושם דגש על תרומתו המעשית ועל השלכותיו הפדגוגיות האפשריות.