מספר פריט:13132
מיון:R1654
סוג:מחקר
כותר:מה מעכב את שילוב הטכנולוגיה בהוראה? המקרה של הוראת שפת אם משמעויות להכשרה ולפיתוח מקצועי של מורים
מחבר:אבידב אונגר, אורית /עמיר, עליזה
מו"ל:אחוה
שנה:2018
עמודים:20
מילות מפתח:טכנולוגיה; הוראה; שפת-אם, הוראתה; הכשרת מורים; התפתחות מקצועית; מורים;
הערות:בתמיכת מכון מופ"ת
 
תקציר:
מקומה המרכזי של הטכנולוגיה מחייבת את מערכת החינוך לבסס תהליכי הוראה שיובילו לפיתוח מיומנויות המאה ה-21. אוריינות המחשב והמידע, כמו גם אוריינות הקריאה והכתיבה הינם אבני הבסיס לתהליכים אלה. מטרותיו של מחקר זה לבחון את מידת השליטה והשימוש של מורים בכלי תקשוב בדיסציפלינת ההוראה, את המידה שבה הטכנולוגיה מוטמעת בהוראתם וכמו כן לבחון את תפיסותיהם ביחס לשילוב תקשוב בהוראה. במחקר זה נבחרו כמקרה בוחן מורים המלמדים עברית כשפת אם. מהממצאים עולה כי חלק ניכר ממורי שפת האם שולטים במידה ראויה בכלי התקשוב וכן מחזיקים בעמדות חיוביות כלפי שילוב תקשוב בהוראתם, ועם זאת הם אינם משתמשים בהם הלכה למעשה בהוראת תחום הדעת. את הממצא הזה ניתן להבין דרך תפיסותיהם את המטרות של שילוב תקשוב בהוראת שפת אם. תפיסותיהם מעידות על זיקה חלשה, אם בכלל, למהות תחום הדעת. כלומר המחסום הדיסציפלינרי הוא אחד החסמים להטמעה התקשוב בתחומי הדעת. לממצאי המחקר חשיבות בהכשרת המורים ובפיתוח המקצועי במסגרת הדיסציפלינות השונות. תוצאות המחקר מעלות שאלות לגבי האפקטיביות של ההכשרה הנוכחית וההשתלמויות להטמעת התקשוב בהוראה, לצד מקומה של הדיסציפלינה והאיזון בין ההיבטים הגנריים של כלי התקשוב לבין ההיבטים הייחודיים לכל דיסציפלינה.