מספר פריט:13220
מיון:10.168.3
סוג:ספר
כותר:למידה מתמשכת לאורך החיים (Lifelong learning) - סקירת מידע
מחבר:רן, עמליה /יוספסברג בן-יהושע, ליאת
מו"ל:מכון מופ"ת
שנה:2020
עמודים:49
מקום:תל אביב
מילות מפתח:למידה לאורך החיים; למידה משמעותית; מאה 21; מיומנויות; למידה מקוונת; חינוך בלתי-פורמלי; חינוך מבוגרים;
הערות:ייעוץ אקדמי: רייכל נירית
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF
 
תקציר:
טשטוש הגבולות המסורתיים בין מרחבי למידה ופנאי, בין מרחבים ציבוריים ופרטיים, בין מסגרות למידה פורמליות ובלתי פורמליות, בין יצרני ידע וצרכנים, לצד השינויים המתמידים המאפיינים את עידן המידע והתקשוב, הובילו לדעיכתו של מודל הלמידה המסורתי. מודל זהאינו משרת עוד את תהליכי הלמידה העכשוויים, הנמשכים לאורך החיים והחורגים ממסגרת שנות הלימוד בבתי ספר ובמוסדות לימוד אחרים .המושג "למידה מתמשכת לאורך החיים" (Lifelong Learning) מבטא תפיסה חדשה,הרואה את הלמידה כתהליך מתפתח לאורך כל שנות החיים,משלב הינקות ועד לחינוך מבוגרים ואזרחים ותיקים. במסגרת תהליך זה נרכשים ידע, מיומנויות חדשות, השכלה רחבה וכלים לפיתוח אישי ומקצועי, לעידוד אזרחות פעילה והכלה חברתית ולסיוע בהשתלבות בשוק התעסוקה במאה ה-21 .סקירת מחקר זו מתמקדת בהגדרות מושג הלמידה המתמשכת לאורך החיים, בסוגיות התאורטיות הנוגעות ללמידה מתמשכת לאורך החיים ובביטוייה שונים של תפיסה זו בתחום החינוך וההכשרה המקצועית ,הכישורים הנדרשים, מנגנוני הטמעת למידה לאורך החיים ברמה מקומית ,ברמה ממשלתית וברמה בין-לאומית והשינויים הנדרשים בפרדיגמות החינוך כדי להטמיע תפיסה זה.