מספר פריט:13232
מיון:R1677
סוג:מחקר
כותר:'סמינר-כיתה': תוכנית אקדמיה כיתה במוסדות הכשרה מקצועית למורות במגזר החרדי
מחבר:בארט, ענת /איזק, יצחק
מו"ל:מכון מופ"ת
שנה:2020
עמודים:100
מקום:תל אביב
מילות מפתח:'סמינר-כיתה'; אקדמיה-כיתה; הכשרת מורים; מורים; חינוך עצמאי (חרדי); חינוך דתי;
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF
 
תקציר:
תוכנית 'סמינר-כיתה' הינה תוכנית-בת של תוכנית 'אקדמיה-כיתה'. מטרת התוכנית שינוי שיטת ההכשרה ומתן מענה הוליסטי להכשרת פרחי ההוראה הן מצד השטח והן מצד האקדמיה. במסגרת התוכנית, הסטודנט מלווה בצוותי ההכשרה של המוסד בו לומד בצד ליווי צמוד בשטח על ידי מורה מכשיר. במסגרת ההוראה לצד המורה המכשיר המתכשר לומד ומתרגל את הדידקטיקה של הוראת הדיסציפלינה מלבד התנסות בניהול כיתה: ארגונה ושמירה על משמעת. המתכשר נתקל באופן זה בצורך להיות חלק מארגון וחווה פעילות של מורים כצוות. כך הוא לומד על חלקו בפעילותו בעתיד כמורה בבית ספר ואף מתנסה בה באירועים כגון ישיבות צוות וישיבות מורים.
תוכנית 'סמינר-כתה' מאפשרת להעצים את מוניטין ההוראה בציבור החרדי ולמשוך לתחום סטודנטיות בעלות יכולות גבוהות, מכיוון שהיא מספקת אופק תעסוקתי בצד הכשרה יעילה. התוכנית בעלת השפעה על מעגלים נוספים במערכת החינוך החרדית ומזרימה אליה ידע מקצועי חדש המותאם לחינוך במאה ה- 21