מספר פריט:13256
מיון:P24
סוג:מאמר
כותר:מה יש פה להבין? על תפיסת פרחי הוראה את תהליך הבנת הנקרא
מחבר:גילור, אורית /גזל, אשרת /זדונאיסקי ארליך, שרה /דניאל הלווינג, אריאלה
מו"ל:מכון מופ"ת
שנה:2020
בתוך:דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך
כרך:72
עמודים:175-198
מילות מפתח:הבנת הנקרא; הכשרת מורים; פרחי הוראה; תפיסה;
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF
 
תקציר:
הוראת הבנת הנקרא נשענת בין היתר על תפיסת המורה את תהליך הבנת הנקרא. תפיסה זו מתגבשת במהלך החיים וכן במהלך הלימודים האקדמיים בתוכניות להכשרת מורים בחינוך המיוחד, הכוללות הכשרה ישירה בתחום הזה. מתוך הנחה זו, המחקר שלפניכם ביקש לברר באילו תפיסות על אודות תהליך הבנת הנקרא מחזיקים פרחי הוראה המתמחים בחינוך המיוחד בשלבים הראשונים להכשרתם (פרחי הוראה צעירים), ובאילו תפיסות מחזיקים פרחי הוראה לקראת סוף מסלול ההכשרה שלהם (פרחי הוראה בוגרים). לשם כך נערך מחקר איכותני שבמסגרתו נשאלו פרחי הוראה צעירים ובוגרים ממסלול ההכשרה לחינוך מיוחד על הבנת הנקרא שלהם, על הבנת הנקרא של תלמידים מתקשים ועל הוראת הבנת הנקרא. הממצאים מראים שפרחי הוראה רואים בהבנת הנקרא משימה קשה ומאתגרת ותהליך הכולל כמה רכיבים שהקשר ביניהם לעיתים אינו בהיר. כמו כן, נמצאו הבדלים בין פרחי הוראה צעירים לבוגרים המצביעים על השתנות תפיסותיהם לאורך תהליך ההכשרה - מאמונות ינטואיטיביות לידע מוצהר ומובנה. הדיון עוסק בממצאי המחקר בזיקה לתאוריות מוכרות המתארות את תהליך הבנת הנקרא, וכן מובאות המלצות ליישום הממצאים בתוכניות להכשרת מורים והמלצות למחקר עתידי.