מספר פריט:13257
מיון:P24
סוג:מאמר
כותר:מאפייני הכתיבה האקדמית של סטודנטים חרדים
מחבר:צמח, אהוד /זוהר, ענת /אולשטיין, עלית
מו"ל:מכון מופ"ת
שנה:2020
בתוך:דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך
כרך:72
עמודים:199-227
מילות מפתח:כתיבה אקדמית; מבחנים פסיכומטריים; כתיבה; מיומנויות; סטודנטים; חרדה;
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF
 
תקציר:
מאמר זה עוסק במיומנויות הכתיבה האקדמית של סטודנטים חרדים. שאלת המחקר מתייחסת ליכולתם של גברים שגדלו במערכת החינוך החרדית להתמודד עם משימות אקדמיות. שאלה זו נבדקה באמצעות בחינה של תוצרי כתיבה במטלת החיבור במבחן הפסיכומטרי. ממצאי המחקר מעידים שהסטודנטים החרדים אינם מכירים את מוסכמות הכתיבה האקדמית. חוסר ידע זה בא לידי ביטוי בשימוש בז'רגון כתיבה ייחודי וכן בנטייה לנחרצות ובהיעדר הקפדה על מבנה החיבור (פיסוק, חלוקה לפסקות וכו'). מוקד נוסף של המחקר היה ההתנסות בכתיבה בישיבה. סוגיה זו נבחנה באמצעות ראיונות וסקר רטרוספקטיבי. הממצאים מראים כי בניגוד למערכת החינוך הממלכתית, ההתנסות בכתיבה בישיבה פוחתת עם השנים, וב"ישיבה הגדולה" המקבילה לכיתות הגבוהות של בית הספר התיכון, הלימודים מתקיימים בעיקר בעל פה.