מספר פריט:13258
מיון:P24
סוג:מאמר
כותר:אזרחים קטנים למופת: דמותו של ״הילד הראוי" בגן החובה בראי האזרחות הטובה
מחבר:שרון, מירית
מו"ל:מכון מופ"ת
שנה:2020
בתוך:דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך
כרך:72
עמודים:229-253
מילות מפתח:אזרחות; גננות; אזרחות טובה; ילדי גן;
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF
 
תקציר:
בבסיסו של מאמר זה מחקר על דמות ״הילד הראוי״ בעיני הצוות החינוכי בגן הילדים וניתוח היבטים של אזרחות ושל "אזרחות טובה" בכלל ובקרב ילדי גן חובה בפרט. מדובר בחקר מקרה בשלושה גני חובה ממלכתיים-יהודיים בעיר חיפה. מניסוחי המטרות של משרד החינוך שנועדו לחינוך לאזרחות טובה משתקפת דמותו של ״הילד הראוי״ בגיל הרך. ניסוחים אלה נבחנו באמצעות ניתוח תוכן של מסמכים רשמיים של המשרד שנועדו לשלָב הקדם-יסודי; הדרך שבה הגננות תופסות את המטרות נבחנה באמצעות ראיונות מובנים למחצה שנערכו עם הגננת ועם הסייעת בכל גן; והפרקטיקות של הגננות נבחנו באמצעות סדרת תצפיות שנערכה בכל אחד מן הגנים בשנת לימודים אחת, שהתמקדו בקשרי הגומלין בין ילדי הגן לבין הגננת כמנהלת הגן. מן הממצאים עלה שפרקטיקות הגננות מתוות ומקדמות היבטים שונים של אזרחות גם ללא תוכנית לימודים סדורה ומפורשת. כך יש בידן לעצב את טיבו של ״הילד הראוי" כאזרח פעיל ויוזם כבר בגן החובה, עוד בטרם נחשף להמשגה תאורטית בנושא חינוך לאזרחות.