מספר פריט:13259
מיון:P24
סוג:מאמר
כותר:תפיסת התפקידים של הסייעת ושל הגננת בגן הילדים - הכול בעיני המתבוננת
מחבר:יוגב, יצחק /רוזנטל, אתי /כספי, רינת
מו"ל:מכון מופ"ת
שנה:2020
בתוך:דפים : כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך
כרך:71
עמודים:255-272
מילות מפתח:גני ילדים; גננות; תפיסת תפקיד; הוראה מסייעת; גיל רך;
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF
 
תקציר:
תפקיד הסייעת ותחומי אחריותה בגן הילדים הורחבו בשנים האחרונות, ולצד הסיוע הארגוני בתחזוקת הגן הם כוללים גם תפקידים פדגוגיים, בתיאום עם הגננת. הגדרת תפקיד הסייעת בחוזר מנכ"ל (מרכז השלטון המקומי, 2001) אינה בהירה, ולכן יכולה להתפרש בכמה וכמה דרכים. במחקר הזה נבחנו תפיסות התפקיד של הסייעת ושל הגננת בגן מנקודת מבטן של הסייעות והגננות, ונבדק הפער בין התפיסות. סייעות וגננות ענו על שאלון שבחן את תפיסת התפקיד שלהן בשלושה היבטים: היבט ארגוני, היבט פדגוגי והיבט הקשרים עם גורמי חוץ. תוצאות המחקר מעידות על הבדלים בין הסייעות לבין הגננות בתפיסת התפקיד שלהן ובתפיסת תפקידה של בעלת המקצוע האחר. מן המחקר עולה שהסייעות סבורות במידה רבה יותר מהגננות שתפקידן כולל היבטים פדגוגיים והיבטים המצריכים קשרים עם גורמי חוץ. כמו כן הסייעות סבורות שתפקידן הוא פדגוגי בכל המדדים של ההיבט. המחקר פותח צוהר להבנת הפערים בין גננות לסייעות בתפיסת תפקידן ועשוי להביא לשיפור במערכת היחסים ביניהן בעתיד, בעיקר באמצעות הגדרת תפקיד ברורה. שיפור זה עשוי לתרום לטיפוח אקלים מיטבי בגן. למחקר השלכות יישומיות גם בתחום הכשרת סייעות וסטודנטים וסטודנטיות הלומדים חינוך לגיל הרך.