מספר פריט:13286
מיון:R1684
סוג:מחקר
כותר:תפיסתם של סטודנטים להוראה את תרומתה של למידה מקוונת שיתופית לתחושת השייכות שלהם לקבוצה
מחבר:בר-טל, סמדר /זייפרט, תמי
מו"ל:לוינסקי /סמינר הקיבוצים
שנה:2020
עמודים:47
מקום:תל אביב
מילות מפתח:למידה מקוונת; למידה שיתופית; הוראה מרחוק; תחושת שייכות;
הערות:בתמיכת מכון מופ"ת
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF
 
תקציר:
הגידול העצום בהוראה מקוונת הביא לחתירה להגדרת איכות ההוראה וליישומם של דגמי הוראה מוכרים כדוגמת למידה שיתופית והתאמתם להוראה מקוונת. למידה מקוונת שיתופית מוגדרת כתהליך הוראה-למידה המתבצע באמצעות שימוש בטכנולוגיה המאפשרת לכל אחד לגשת למידע ולחומרי הלמידה מכל מקום בלמידה סינכרונית ובמקרה של הוראה א-סינכרונית גם בכל עת. למידה שיתופית מתבצעת כאשר סטודנטים להוראה ברמות ביצוע שונות עובדים יחד בקבוצות קטנות למען מטרה משותפת. שילוב של למידה שיתופית ולמידה מקוונת מאפשרים הגמשת הלמידה ועידוד אינטראקציה בין-אישית מיטבית.
היבט חשוב נוסף המושפע מיצירת סביבת למידה מוצלחת הוא תחושת השייכות של חברי הקבוצה. בצד היתרונות שבהוראה מקוונת, מחקרים מעידים על תחושת ניכור, בדידות, תסכול ונטייה מוגברת לנשירה בקורסי למידה מרחוק שאינם מזמנים
אינטראקטיביות. במחקר זה מושם הדגש על הבניית סביבת הלמידה המקוונת באופן שתעודד למידה שיתופית ואינטראקציה בין חבריה, תעודד תחושת שייכות ותתרום למשתתפים כמורים בעתיד. מטרת מחקר זה היא לבדוק את תרומת המוכנות ללמידה מקוונת והסביבה הלימודית השיתופית המקוונת לתחושת השייכות של הלומדים. ממצאי המחקר הופקו תוך שילובן של פרדיגמת המחקר הכמותי והאיכותני. מחקר זה תורם בהכשרת מורי העתיד בגיבוש מודלים פדגוגיים של דרכי הוראה ולמידה שיתופיים בסביבות למידה מקוונות ודרכים ליישומם בתהליכי הוראה ולמידה.