מספר פריט:33315
מיון:R1688
סוג:מחקר
כותר:התמודדות בפעילויות מודלינג בסביבה טכנולוגית: מאפייני תהליכי המודלינג והתפתחות מיומנויות מטה קוגניטיביות בקרב סטודנטים להוראת מתמטיקה
מחבר:עואודה-שחברי, ג'והיינה
מו"ל:אלקאסמי : מכללה אקדמית לחינוך באקה אל ג'רבייה
שנה:2020
עמודים:42
מקום:באקה אל ג'רבייה
מילות מפתח:מודלינג; טכנולוגיה; מטה-קוגניציה; מיומנויות; מתמטיקה, הוראתה;
הערות:בתמיכת מכון מופ"ת
כלי מחקר:ראיון קליני לבחינת המאפיינים של תהליכי המודלינג והתפתחות מיומנויות מטה- קוגניטיביות בקרב סטודנטים להוראת מתמטיקה בעת התמודדותם עם רצף של פעילויות מודלינג בשילוב טכנולוגיה.
טקסט מלא:מצורף קובץ PDF
 
תקציר:
גישת המודלינג נועדה להכין את התלמידים לאזרחות אחראית ולהתמודדות עם האתגרים והדרישות של העידן המודרני (Lesh & Doerr, 2003). ואכן, הדוגלים בגישה זו מציעים פעילויות מודלינג אשר מדגישות את השימושיות של המתמטיקה בחיי היום יום (Vorhölter, Kaiser, & Borromeo-Ferri, 2014). התמודדות אפקטיבית עם פעילויות מודלינג דורשת ידע ומיומנויות מטה קוגניטיביות (Vorhölter & Kaiser, 2016). ההתמודדות בפעילויות מודלינג תוך שימוש בכלים דיגיטליים תורמת לתהליך הלמידה ולאינטראקציה בין הלומדים (Geiger, Faragher, & Goos, 2010).
למחקר הנוכחי שתי מטרות: (א) לבדוק את המאפיינים של תהליכי המודלינג של סטודנטים להוראת מתמטיקה במהלך התמודדותם בפעילויות מודלינג בשילוב טכנולוגיה. (ב) לעקוב אחרי התפתחות מיומנויות מטה קוגניטיביות בתהליכי המודלינג בקרב משתתפי המחקר. המחקר הנוכחי נערך בקרב 32 סטודנטים להוראת מתמטיקה הלומדים באחת המכללות להכשרת מורים בארץ. הנתונים נאספו באמצעות תצפיות וראיונות. התצפיות כוללות תיעוד דרך קלטות וידאו של שש קבוצות של סטודנטים להוראת מתמטיקה במהלך התמודדותם עם רצף של שלוש פעילויות מודלינג. הראיונות נערכו בקרב שלוש קבוצות, והם נועדו לבדוק את ההתפתחות של מיומנויות מטה קוגניטיביות בקרב הסטודנטים בתהליך ההתמודדות עם רצף של פעילויות מודלינג.
הממצאים המרכזיים מעידים על שלושה דפוסים שונים של שילוב טכנולוגיה בפעילויות המודלינג: א) שילוב טכנולוגיה לכל אורכו של תהליך המודלינג; ב) שילוב טכנולוגיה רק אחרי הפקת המודל המתמטי; ג) שילוב טכנולוגיה בתום פתרון מתמטי לפעילות. בנוסף, ממצאי המחקר מדגישים שאין מודל יחיד לשילוב טכנולוגיה, אלא מודלים שונים שמשתנים לאורך הזמן, הן מבחינת שילוב הטכנולוגיה והן מבחינת היקף השילוב. הממצאים מעידים על מגמת עלייה במיומנויות קוגניטיביות בקרב שלוש קבוצות המחקר שהשתתפו בריאיון.